מחקרים

ד”ר מישל שפירא נהלה מחקר אקדמי על השימוש בסביבה מותאמת סנסורית במרפאת השיניים, ומצאה שניתן להקטין את רמת החרדה בילדים במהלך טיפול שיניים באמצעות התאמת הסביבה. השפעה חיובית זו הודגמה בעקביות באמצעות משתנים התנהגותיים ופזיולוגים. מסקנת המחקרים היתה שלסביבה טיפולית מותאמת יש משמעות ישירה על הקטנת רמת החרדה בקרב מטופלים. מחקר זה מבוצע עכשיו בשיתוף פעולה עם אוניברסיטה בקליפורניה( USC) ובית החולים לילדים בלוס אנג’לס (CHLA) במימון ארגון הבריאות העולמי.

1. מאמר שפורסם ב-Pediatric Dentistry : השפעת סביבה מותאמת סנסורית על ילדים עם נכויות התפתחותיות- גישה חדשה

2. מאמר שפורסם ב- The Journal of Pediatrics: השפעת סביבה מותאמת על רמת החרדה של ילדים עם נכויות התפתחותיות בטיפול רפואי

3. מאמר שפורסם ב- European Journal of Oral Sciences: השפעה התנהגותית ופזיולוגית של סביבה מותאמת סנסורית על רמת החרדה הדנטלית של ילדים