תוכנית חן לפיתוח מנהיגות צעירה

בית איזי שפירא גאה להציג את תוכנית חן לפיתוח מנהיגות צעירה בקרב בני נוער. התוכנית הינה ייחודית בארץ ובעולם ופועלת- למען קידום שינויי עמדות כלפי אנשים עם מוגבלויות ולמען שילובם בחברה תוך קיום מפגשים ישירים עמם.

תכנית חן מיועדת לבתי ספר על-יסודיים (חט”ב או תיכונים) ומופעלת ברחבי הארץ בבתי ספר ממלכתיים, ממלכתיים-דתיים ובמגזר הערבי. במסגרת התכנית מאותרת בביה”ס קבוצת בני-נוער בעלי מוטיבציה לשינוי חברתי ומתקיים קשר רציף עם הורי התלמידים הנבחרים וצוות בית הספר.

התוכנית מתפרשת על פני שנת לימודים מלאה ובמספר בתי ספר למשך שנתיים. כחלק מתהליך הכשרתם כקבוצת מנהיגות בית-ספרית, משתתפים התלמידים בסדנאות המקנות להם כלים, מיומנויות והתנסויות התנדבותיות במסגרות לאנשים עם צרכים מיוחדים, לצורך קידום המטרות בביה”ס ובקהילה.

מטרות התוכנית:

1. פיתוח ערכים של סובלנות, מעורבות ואחריות חברתית בקרב דור העתיד, כלפי אוכלוסיות מיוחדות בפרט והאוכלוסייה הרחבה בכלל.

2. יצירת הזדמנות למעורבות קהילתית ולעשייה חברתית משמעותית בקרב בני נוער.

3. העצמה ופיתוח פוטנציאל מנהיגותי-קהילתי בקרב בני נוער כלפי אוכלוסיית הילדים והאנשים בעלי הצרכים המיוחדים- קידום מעמדם בחברה, ושיפור איכות חייהם.

סגל

מנחי התוכנית הינם אנשי מקצוע מטעם בית איזי שפירא, העוברים הכשרה מיוחדת לתפקיד ועובדים תחת הדרכה שוטפת.