בית איזי שפירא חרת על דיגלו לפעול למען חברה המבטיחה לילדים ובוגרים עם מוגבלויות שונות את הזכות למירב ההזדמנויות לצמיחה ולהשתתפות בחיי הקהילה. ערכים של כבוד לכל אדם באשר הוא אדם, שילוב והכלה של אנשים עם יכולות שונות, חדשנות ויצירתיות בפיתוח שירותים, מחויבות למצוינות, מובילות ואמונה בכוחן של שותפויות להיות מנוף לשינויים התוו את מסלול התפתחותו של הארגון לאורך 39 שנות קיומו. הארגון משפיע כיום בהשפעה עקיפה וישירה על כחצי מיליון איש בשנה.

הארגון פועל בשלושה תחומי ליבה עיקריים:

• פיתוח שירותים חינוכיים וטיפוליים חדשניים ואיכותיים.

• שינוי עמדות בקהילה ובחברה והשפעה על מדיניות וחקיקה.

• פיתוח וניהול ידע מקצועי, ביצוע מחקרים ישומיים והפצת הידע באמצעות מערך הכשרה של אנשי מקצוע, אנשים עם מוגבלות ומשפחותיהם ובמגוון דרכים חדשניות נוספות.