לובי חברתי 

בית איזי שפירא חרט על דגלו לפעול לקידום זכויות של ילדים ובוגרים עם מוגבלויות ולקדם ערכים של שוויון זכויות והכלה חברתית. אחת הדרכים לקידום זכויות היא שימוש בדרכים של לובי וסינגור.

לובי וסינגור מוגדרים כפעילות שיטתית וממושכת המכוונת להשפיע על מדיניות (חקיקה, תקציב, יישום ואכיפה). מערכת לובי הכרחית כאשר ארגון מעוניין להביא לשינוי מדיניות ובאמצעותה ניתן לפעול מול ועם קובעי מדיניות והמערכת הפוליטית ולעלות את הנושא הרלוונטי לסדר היום הציבורי (שתי”ל, 1999).

פעילות הסינגור היא פעילות המתווכת בין האזרחים והרשויות. פעילות תיווך זו, הופכת משמעותית יותר ויותר, ככל שהקשר הישיר בין האזרח למוסדות ולרשויות הולך וקטן (Reid, 2000). לכן, פועלת בחטיבה הקהילתית יחידת לובי וסינגור אשר עוסקת בקידום זכויות ושירותים לאנשים עם מוגבלות.

במסגרת זו, אנו מרכזים את פעילות פורום הארגונים וההורים למען ילדים עם מוגבלות וכן מסייעים לקבוצות שונות של ארגונים, אנשים עם מוגבלות, והורים לאנשים עם מוגבלות בתהליכי השפעה על חקיקה ומדיניות באשר לאנשים עם מוגבלת ופיתוח שירותים למענם.

צוות יחידת הלובי והסינגור: עו”ד ולרי זילכה

לפרטים נוספים ניתן לפנות ל: דינה- בטלפון: 09-7701200

או לולרי זילכה-  בדוא”ל: valeriez@beitissie.org.il.