אישורי העמותה

בית איזי שפירא הינו עמותה המוכרת ע”י מוסדות המדינה, ומתנהלת על פי כל כללי המינהל התקין.

אישור ס’ 46א’

בית איזי שפירא הוכר כמוסד ציבורי לענין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה. לפיכך, כל אדם התורם לעמותה יזוכה מהמס שהוא חייב בו באותה שנה כאמור בהוראת סעיף 46 א’ לפקודת מס הכנסה.

• אישור ניהול תקין ואישור ניהול ספרים

בית איזי שפירא נבחר כעמותה האפקטיבית ביותר בשנת 2011

תו מידות עם תאריכים 2017_03