25/12/18 – היום הבינלאומי לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות בכנסת

תאריך עדכון: 2 בינואר 2019

לרגל היום הבינלאומי לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות שמקיימת כנסת ישראל, 32 ארגוני חברה אזרחית חברו יחד וניסחו דוח אשר מפרט את הפער העצום שקיים בין מצב הזכויות בישראל ביחס לדרישות אמנת האו”ם בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות. חשוב לציין כי מדינת ישראל חתמה על האמנה בשנת 2007 ואישררה אותה בשנת 2012.

 

במסגרת הדוח נוסחו המלצות ברורות שיסייעו לצמצם פערים אלה.

הדוח מתמקד ב-4 נושאים שהם סעיפים שונים באמנת האו”ם: כשרות משפטית, חיים עצמאיים ודיור בקהילה, משפחה והורות ותעסוקה.

 

להלן מספר ממצאים שעולים מהדוח:

נכון להיום, אין בישראל שום תוכנית לאומית ליישום והטמעת האמנה בכלל תחומי החיים על אף שישראל חתומה עליה כבר 6 שנים.

 

 

הזכות לכשרות משפטית ואפוטרופסות

 

 1. ב-90% מתיקי אפוטרופסות כלל לא מתקיים דיון בטרם מינוי אפוטרופוס לאדם, בית המשפט משמש חותמת גומי.
 2. ב-56% מהמקרים בהם מונה אפוטרופוס מקצועי ישנו חשש ממשי של האדם או המשפחה לתפקוד לא תקין של האפוטרופוס.

 

דיור בקהילה

 

 1. 86% מהתקציב המיועד לפתרונות דיור במשרד הרווחה מופנים לפתרונות מוסדיים זאת בניגוד למגמה בעולם ולדרישת האמנה לייצר פתרונות הולמים לדיור בקהילה ולא במוסדות והוסטלים.
 2.  רק 41% מהאנשים עם המוגבלות הזכאים לסיוע בשכר דירה מטעם משרד השיכון מצליחים לממש את זכאותם.

 

תעסוקה

 

 1. 20,000 אנשים עם מוגבלות “מועסקים” במפעלים מוגנים בשכר זעום (כ-10 ₪ לשעה), זאת בניגוד לדרישות האמנה להעדיף תעסוקה מותאמת בשוק החופשי.
 2. רק 16% מהמעסיקים הפרטיים עומדים בחובתם לייצוג הולם של אנשים עם מוגבלות .(3%)
 3. קיים פער של 28% בשיעור העסקה של אנשים עם מוגבלות חמורה ובינונית בהשוואה לאנשים ללא מוגבלות בעשור האחרון (79% לעומת 51% של אנשים עם מוגבלות).

 

משפחה והורות

 1. על פי אמנת האו”ם אנשים עם מוגבלות זכאים לחיי משפחה מלאים. האמנה מחייבת את המדינות שהן צדדים לאמנה לפתח אמצעים להנגשת התפקוד המשפחתי באופן שוויוני ומכבד. בבדיקה נמצא כי במדינת ישראל אין תוכניות המלוות אנשים עם מוגבלות בתפקודים משפחתיים ולא קיימת מדיניות ממשלתית בתחום של משפחה והורות והדבר בא לידי ביטוי גם בהעדר תקציבים לנושא זה.
 2. פעמים רבות, פניה של הורים עם מוגבלות לקבלת סיוע מרשויות הרווחה מובילה לפיקוח ולחדירה בוטה ומוגזמת לתחומי הסמכות ההורית.
 3. החוקים והתקנות העוסקים באימוץ ילדים, כמו גם באומנה נותנים עדיפות להורים המוגדרים כ”בריאים” והלכה למעשה סיכוייהם של אנשים עם מוגבלות לאמץ קלושים.
 4. בישראל 364,000 ילדים עם מוגבלות בגילאי 0-18, משמע 13% מהילדים בישראל הם עם מוגבלות. 75% מקרב הורים לילדים עם מוגבלות דיווחו כי הדבר משפיע על מצבם התעסוקתי והכלכלי. 41% נעזרים בכוח אדם בתשלום לצורך הטיפול השוטף בילדם.

“עשרות אלפי אנשים בישראל חיים במציאות של הפליה, הדרה ושלילת זכויות. מצב זה ילך ויחמיר כל עוד ממשלת ישראל תמנע מלגבש פתרונות אמתיים וכלל מערכתיים. אנו קוראים בזאת לכנסת ישראל ולממשלת ישראל להקים תוכנית לאומית להטמעת האמנה ויישומה בכל תחומי החיים”.

יואב קריים ואודלי-ה פיטוסי, מנהלי הפורום האזרחי לקידום האמנה.

הפורום האזרחי לקידום האמנה הבינלאומית בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות’ נוסד על ידי ארגון בזכות ועמותת בית איזי שפירא בעקבות אשרורה של אמנה זו על ידי ממשלת ישראל בשנת 2012. בפורום שותפים 32 ארגונים המייצגים נשים, גברים, ילדות וילדים עם מוגבלות מכל חלקי החברה הישראלית הפועלים למימוש זכויותיהם.

הפורום פועל ליישום מלא של האמנה וכן להטמעת ערכיה בקרב ציבור האנשים עם מוגבלות, אנשי מקצוע, מקבלי החלטות והציבור הרחב.

 
כנס הרצליה: יואב קריים השתתף בפאנל שסעים ופערים בחברה הישראלית

כנס הרצליה: יואב קריים השתתף בפאנל שסעים ופערים בחברה הישראלית

היום, בכנס הרצליה, דנו בנושאי פוליטיקה, כלכלה, ביטחון וחברה. בפאנל חשוב ובוער במליאה הוצג דיון על פערים ושסעים בחברה הישראלית, בו השתתף יואב קריים, מנהל שותף, אשכול לפיתוח ושינוי חברתי אצלנו בבית איזי שפירא. בין הנוכחים בפאנל: פרופ’ אלכס מינץ, משנה לנשיא לעניינים אקדמיים במרכז הבינתחומי הרצליה, פרופ’ יוסי מטיאס, […]

זה הזמן למנהיגות צעירה😁

זה הזמן למנהיגות צעירה😁

מזמינים אותך להצטרף לקבוצת המנהיגות לבני נוער עם מוגבלות בבית איזי שפירא

יואב קריים הציג השבוע בפאנל בכנס#ZeroCon19 באו”ם בווינה

יואב קריים הציג השבוע בפאנל בכנס#ZeroCon19 באו”ם בווינה

יואב קריים, מנהל שותף באשכול לשינוי חברתי בבית איזי שפירא, הציג השבוע בפאנל בכנס#ZeroCon19 באו”ם בווינה, בנושא ייצוג עצמי, השתתפות, ומנהיגות והתרומה שלו לעולם ללא חסמים. צפו בסרטון בפרויקט שיואב הציג. את הפרויקט המשותף לבית איזי שפירא ולאלווין ישראל העוסק בייצוג עצמי של אנשים עם מוגבלות שכלית, הגשנו גם לתחרות ה- […]

0  תגובות