אנו מאמינים שמחובתנו לפעול להסרת מחסומים חברתיים, פיזיים, קוגניטיביים וחושיים בכל מעגלי החיים וברבדים שונים.

על מנת שהחברה תאמץ את עקרונות השוויון ההשתלבות וההכללה תשאף ליצור תנאים המאפשרים השתלבות לכל האנשים עם מוגבלות מפעוט עד בוגר

 

דפנה קליינמן ויואב קריים- מנהלי האשכול לשינוי חברתי

לפרטים נוספים: 09-7701222 דינה