THINK DIFFERENT

הינו פרויקט ייחודי ומשותף שיזמו חברת גורני ובית איזי שפירא. מטרתו קידום מסע הסברה אפקטיבי לשינוי תודעה חברתית בנושא אנשים עם מוגבלויות, וזאת באמצעות תחרות בין קבוצות במרחב המדיה.

השילוב של המדיה בעולם התוכן הערכי שופך אור חדש וייחודי ומאפשר להגיע לבני נוער נוספים שלאו דווקא לוקחים חלק פעיל וקבוע בתוכנית חן ובמסגרות ההתנדבות ועל ידי כך להרחיב את מעגלי ההשפעה. בני הנוער עושים עבודה משמעותית ומעוררת השראה שעד כה נשארה בין כתלי התוכנית ובזכות פרויקט THINK DIFFERENT ניתנה להם הבמה להעלות את זה למודעות חברתית ולשיח ציבורי משמעותי.

לרכזי התכנית ניתן כלי חדש לעבודה עם בני הנוער אשר פתח ערוץ תקשורת נוסף בין הרכז לקבוצתו ואיפשר להמשיך את העשייה והקשר מעבר לשעות הפעילות הפורמליות.

בני הנוער זכו לתרגם את המחשבות, הרעיונות והיוזמות שלהם למרחב הטכנולוגי בדרכים יצירתיות תוך שרכשו מיומנויות ולמדו טכניקות חדשות. באופן הזה יכלו התלמידים לפרוץ את המגבלות שלעיתים מציבות המילים ולהביע את עצמם בדרכים חלופיות כמו צילום.

אחד ממשתתפי התוכנית, עתי עפרוני מבי”ס דה שליט ברחובות, שהיה שותף לעשיית סרטון הסברה, מספר על החוויה האישית שלו:

“היה באמת מהנה. אני חושב שבמהלך העשייה אפילו אני למדתי בעצמי מה זה קבלת השונה מזוויות שונות. בזמן הצילום והעריכה אני גיבשתי דעה סופית כלפי איזה סוג של שינוי אנחנו רוצים בחברה ואיך אנחנו יכולים באמת להשפיע. בהתחלה חשבתי שלא כל כך ישימו לב לסרט הקטן שלנו, אבל ככל ששלחתי ליותר אנשים כך גם טעיתי יותר, אנשים קיבלו את הסרט שלנו, הם התחברו לסרט שלנו, אבל מה שבאמת גיליתי מכל התהליך כולו הוא שאנשים באמת רוצים לעזור ולהשתנות, הם פשוט לא כל כך יודעים איך! “

ב 2013 החלו הקבוצות של תכנית חן תהליך של מיפוי צרכים בקרב המסגרות בהם מתנדבים וזו במטרה לייצר פיתוח טכנולוגי אשר יאפשר שיפור באיכות חייהם של אנשים עם צרכים מיוחדים.