נוער בסיכון

מטרת התכנית היא לפתח מנהיגות צעירה בקרב בני נוער, אשר תפעל למען שינוי עמדות כלפי אנשים עם מוגבלויות, ולמען שילובם בחברה.

במסגרת התכנית מאותרת בביה”ס קבוצת בני-נוער בעלי מוטיבציה. התלמידים משתתפים בסדנאות המקנות להם כלים, מיומנויות והתנסות התנדבותית במסגרות לאנשים עם צרכים מיוחדים, כחלק מתהליך הכשרתם כקבוצת מנהיגות בית-ספרית לצורך קידום המטרות בביה”ס ובקהילה.

בסוף 2008 נעשה פיילוט ראשון של עבודה עם קבוצת בני נוער המוגדרים כנוער בסיכון. אלו הם בני נוער אשר נפלטו ממערכות החינוך הפורמליות וקובצו יחד לקבוצה אחת המקבלת תוכנית מיוחדת של לימודים והעצמה אישית, כדי להוציא אותם מהמעגל של נוער בסיכון. הקבוצה לרוב מונה בין 15-25 בני נוער, כאשר העבודה שלנו עם קבוצה זו היא בנושא של שינוי עמדות ומנהיגות. בני הנוער עברו סדנאות והתנדבו בהתמדה בגני דה-לו ובבריכה אשר בבית איזי שפירא.

התוצאות מדהימות– בבני הנוער האלו חל שינוי מאוד גדול, הן מבחינת העמדות שלהם כלפי אנשים עם צרכים מיוחדים והן מבחינת הדימוי שלהם כלפי עצמם – לא עוד כמי שנמצאים בשולי החברה, אלא כמי שיכולים לתרום לחברה.

המשוב שקיבלנו מהם היה שהם מצאו משמעות עמוקה במפגש שלהם עם הילדים של בית איזי שפירא.

מאז התרחב היקף הפעילות באופן משמעותי ומידי שנה נפתחות קבוצות נוספות של תכנית חן במסגרות הקידום נוער.