• רונן כהן - עו"ס, היחידה הקהילתית (לשעבר), בית איזי שפירא
    ד"ר דנה רוט - מנהלת מחלקת מחקר והערכה, בית איזי שפירא
    ד"ר אהרן יורק 
    - בית הספר לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת בר אילן
    בית איזי שפירא רואה בשינוי עמדות חלק מתהליך שינוי חברתי. הארגון מפעיל תוכנית ההתערבות בקרב בני נוער שמטרתה שינוי עמדות כלפי  אנשים עם מוגבלות. המאמר מציג את הממצאים המרכזיים של מחקר שבחן את השפעת התוכנית.