מבנה התוכנית

במסגרת התכנית נבחרת קבוצת מנהיגות המונה כ- 20-30 תלמידים מחטיבות ביניים ו/או תיכונים. רכז התכנית מנחה ומלווה את חברי קבוצת המנהיגות במהלך כל השנה ועומד בקשר עם הוריהם, צוות בית הספר וצוות המסגרת בה הם מתנדבים.

התכנית פועלת בשלושה מישורים:

1. הקניית ידע– קבוצת המנהיגות משתתפת בסדנאות המעניקות ידע מגוון מתחום הנכויות.

2. התנסות בקשר ובמגע עם ילדים או בוגרים עם נכויות– אחת לשבוע חברי הקבוצה מתנדבים בתכנית או בשירות בקהילה וחווים מפגש אישי עם אנשים עם נכויות. לרוב, פעילויות אלו כוללות השתתפות בחוגים שונים, כגון אומנות, מוסיקה וספורט. רכז התכנית נפגש עם חברי הקבוצה ומלווה את התכנים העולים במהלך המפגשים ובעקבותיהם.

3. יישום המנהיגות– באמצע השנה חברי קבוצת המנהיגות מעבירים סדנאות, לשכבת הגיל הצעירה בבית הספר. בנוסף, יוזמים, מארגנים ומוציאים לפועל פעילות בית ספרית/קהילתית/עירונית המכוונת לשינוי עמדות בקהילה כלפי אנשים עם מוגבלות.