חט”ב ניסויי ע”ש אלבירוני

ג’דיידה – מכר

טלפקס: 04-9562128

לכבוד                                                                                      30\03\2009

מנהל היחידה למשפחה ולפיתוח קהילתי

תכנית חן

בית איזי – שפירא

א.נ.,

                        הנדון: מכתב תודה והוקרה

            ביה”ס שלנו מזה שנה שלישית נהנה מהפעלת “תכנית חן” בקרב תלמידי שכבה ט’.

            המנחה של התכנית מטעמכם לשנה זו הינה בשם “האלה אנדראוס” והיא מנחה מאוד אחראית ומוצלחת. התלמידים שבחרו להיות בתכנית זו, כ- 25 במספר, מאוד נהנים ומאוד משתפים פעולה בתכנית ומבצעים עבודה התנדבותית משמעותית בקרב אוכלוסיה חלשה או נזקקת.

            אנו רואים בעבודה התנדבותית זו כשליחות מטעמנו כמוסד חינוכי. ובתמיכתכם הנדיבה הכשרת מנהיגות נוער לסיוע לאנשים עם מגבוליות הפכה להיות חלק אינטגראלי מחינוך ילדינו. ועל מערכת השעות השבועיות של תלמידינו.

            אנו רואים בכם שותפים מלאים לחינוך בריא לגילאי העתיד וגם שותפים לעיצוב חברה בריאה.

            תודה מיוחדת לרכזת האזורית מאגי בן יהודה .

                                                                                                            בכבוד  רב

                                                                                                        מנהלת ביה”ס

                                                                                                תמאם ואכד – דבאח

הערה: הפעילות מתבצעת בימי שיני בין השעות 13:30 – 15:00

             אתם מוזמנים לבקר ולהתרשם.