הישגי התוכנית

תכנית חן נוגעת בבני הנוער בדיוק בגיל בו הם מעצבים את תפיסותיהם החברתיות, מחפשים אתגרים וזקוקים לרעיונות המעניקים משמעות לחייהם.

במסגרת התוכנית, רוכשים התלמידים מיומנויות חשובות המביאות למימוש עצמי ומשפיעות על כלל האנשים בחברה הישראלית.

התכנית נבדקה מחקרית 3 פעמים ונמצא כי היא משיגה את מטרותיה. כמו כן, היא זכתה בגיבוי האגף לחינוך מיוחד והאגף לחינוך על יסודי במשרד החינוך, כאשר העומדים בראשם מעודדים מנהלי בתי ספר להפעיל את התכנית בבית ספרם.