כל אחד יחיד ומיוחד

תכנית חינוכית חדשנית לעיצוב עמדות כלפי השונה בקרב ילדי הגן מומלצת על ידי משרד החינוך לגננות בכל הארץ.

דעות קדומות ותיוג חברתי הינם חוויה ששותפים לה רבים. עמדה כלפי השונה נרכשת בגיל צעיר, בעת בה נלמדות הנורמות החברתיות. הלמידה החברתית מתקיימת בכל מעגלי החיים של הילד, דרך מסרים המועברים מהסביבה ובעיקר מדמויות סמכות עמן נפגשים בגיל הרך.

תכנית כל אחד יחיד ומיוחד שואפת להפגיש את הילד עם נושאים ודמויות מעולמם של אנשים עם מוגבלויות, על מנת להרחיב את הידע והחוויה בצורה שתביא לעמדות חיוביות כלפי אלו ששונים מהם. תרומת המפגשים והפעילות המשותפת מספקת מסר חינוכי לעיצוב ערכים חברתיים של קבלת השונה, פתיחות לחברה הטרוגנית, סבלנות וסובלנות.

על ההשתלמות

בית איזי שפירא ומשרד החינוך מזמינים את הגננות להשתתף בהשתלמות ייחודית, מעשירה וערכית שתפתח צוהר ליצירת שינוי חברתי מהגיל הרך באמצעות כלים חדשניים ויצירתיים עבור הגננת  ועבור ילדי הגן.  ההשתלמות בת 30 שעות, אושרה על ידי משרד החינוך ומעניקה גמול השתלמות במסגרת אופק חדש. במסגרת ההשתלמות כל משתתפת תקבל חוברת ותקליטור לשימוש בגן.

“התכנית חיזקה בילדים את תחושת הכבוד לכל אדם באשר הוא אדם. התכנית פיתחה אצל הילדים הכרה בכך ששוני הוא דבר חיובי ותורם”- מדברי גננת שהשתתפה בתכנית.

לפרטים נוספים: 09-7701200