קמפוס משותף הינה שותפות אסטרטגית בין “אשלים ג’וינט” לבין בית איזי שפירא, במטרה ליצור תורת עבודה, המאפשרת למסגרות חינוכיות סמוכות בגיל הרך (לידה -6), שאחת מהן היא מסגרת חינוך מיוחד, להפוך לקהילה חינוכית אחת, ולקיים הלכה למעשה הכלה חברתית יחד עם מענה הולם לצרכים הטיפוליים והחינוכיים של כלל הילדים.

התכנית פועלת תחת ועדת היגוי הכוללת נציגים מכל אגפי הממשלה הרלוונטיים: משרד הרווחה – נציגי מנהל מוגבלויות, וזרוע העבודה (מעונות יום כלליים), משרד הבריאות,  משרד החינוך – האגף הקדם יסודי, האגף לחינוך מיוחד, האגף לשילוב והכלה, משרד המשפטים – נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, והגופים בהם פועלת התכנית.

במסגרת התכנית, כלל הצוות עובר הכשרה העוסקת בתפיסת ההכלה, ובמיומנויות וכלים ליישומה.

כל קהילה חינוכית (קמפוס משותף) ממנה רכזת מטעם המסגרות, למעקב יומיומי אחרי התכנית. רכזת זו מקבלת הדרכה וליווי ממנהלי התכנית.

בכל מסגרת נבחנות כלל האפשרויות לחיבור בין הילדים והצוותים, הכוללים שילובים פרטניים, שילוב הפוך (השתתפות ילד מהמעון הכללי בפעילות המעון לחינוך מיוחד), חוגים משותפים וכו’.

מרכיב נוסף וחשוב בתכנית הוא חילוץ ידע מתוך פרויקטים נקודתיים שמתקיימים ביוזמות פרטיות של גננות, שלא במסגרת התכנית.

התכנית פועלת בחברה היהודית והערבית כאחד.