• פרופ' מייקל שטיין - בית הספר למשפטים אוניברסיטת הרווארד, ארה"ב
  יואב קריים - מנהל שותף, היחידה לפיתוח קהילתי ושינוי חברתי, בית איזי שפירא, ישראל
  וילפריד קיינץ - ראש מחלקת מחקר Zero Project, אוסטריה
  דבורה גליסון - מנהלת, אזור אסיה ופסיפיק, Perkins International, בי"ס פרקינס לעיוורים, ארה"ב
  מליסה מנדוזה - חברת פרויקט שירותי חינוך מיוחד, מרכז ניתוח מדיניות WORLD,  ,UCLA ארה"ב
  הפאנל התמקד באקו-סיסטם הדרוש להכללה אופטימלית בחינוך, תוך הדגשת שותפויות ותשתיות מקצועיות שונות הדרושות לנגישות אופטימלית, כמו גם את ההבדל בין הכללה לפיתוח זהות ייחודית, הרואה בנכות חלק לגיטימי מהמגוון האנושי.

 • ג'ין יודס - מנכ"לית, בית איזי שפירא
  הרצאתה של ג'ין יודס, מנכ"לית בית איזי שפירא, באו"ם בה הציגה את מודל הארגון ליזמות וחדשנות של החברה.

 • ג'ין יודס - מנכ"לית, בית איזי שפירא
  מנכ"לית בית איזי שפירא, ג'ין יודס, הציגה את נושא ההשתתפות הפוליטית והכרה שוויונית בפני החוק, במסגרת שולחן עגול שנערך במליאה הכללית של וועידת המדינות החברות לאמנה הבינלאומית לזכויות אנשים עם מוגבלויות.

 • ג'ין יודס - מנכ"לית, בית איזי שפירא
  מנכ"לית בית איזי שפירא, ג'ין יודס, הציגה באירוע צד בוועידת המדינות החברות לאמנה הבינלאומית לזכויות אנשים עם מוגבלויות, את תכנית מנהיגות הנשים עם מוגבלויות של בית איזי שפירא.

 • יואב קריים - מנהל שותף של האשכול לשינוי חברתי, בית איזי שפירא, מרצה בחוג לריפוי בעיסוק בקריה האקדמית אונו ויו"ר המועצה הארצית לשיקום חולי נפש בקהילה, משרד הבריאות
  בהרצאה מתוארות קבוצות הסינגור העצמי של אנשים עם מוגבלות שכלית, הדרך אותה עברו והשתתפותם בוועדה בכנסת בה הביעו את רצונם בפני מקבלי ההחלטות בישראל. 

 • יו"ר ומנחה: גב' ג'ין יודס, מנכ"לית בית איזי שפירא
  אירוע צד זה, שנערך במסגרת הכנס השנתי באו"ם של המדינות החתומות על האמנה בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות ביוזמת בית איזי שפירא ובשיתוף המשלחת הישראלית לאו"ם, התמקד בחשיבות ובאתגרים בפיתוח רשת תמיכה ממוקדת מוגבלויות. תמיכה שתאפשר ליזמים גישה לידע, מידע , הדרכה ומשאבים בקהילה - באמצעות דיון רב- פנים של מומחים ממגזרים שונים.

 • ג'ין יודס – מנכ"לית, בית איזי שפירא הרצאתה באו"ם של ג'ין יודס, מנכ"לית בית איזי שפירא, בכנס בנושא האמנה הבינלאומית בדבר זכויות אנשים עם מוגבלות, על טכנולוגיה מסייעת, שיתופי פעולה ומוגבלויות.
 • ג'ין יודס – מנכ"לית, בית איזי שפירא
  נאומה של ג'ין יודס, מנכ"לית בית איזי שפירא במושב בנושא "חינוך – הכוח המניע העצמת נשים" שהתקיים בועדה למעמד האישה של האו"ם במרץ 2015, בו תיארה את פגיעותן הכפולה של נשים עם מוגבלויות, והדגישה את הצורך במאבק משותף של נשים עם ובלי מוגבלויות על זכויותיהן ומקומן בחברה.

 • שוש קמינסקי - ממונה על החטיבה הקהילתית ופיתוח משאבי ידע, בית איזי שפירא
  האמנה בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות כוללת גם זכויות הנוגעות לספורט, נופש, פנאי ומשחק, ההכרה בזכותם של אנשים עם מוגבלות להשתתף במגוון רחב של פעילויות אלו מייצגת התפתחות חשובה בביטוי של זכויות חברתיות. המאמר מפרט ומסביר את סעיפי האמנה העוסקים בכך.

 • ג'ין יודס – מנכ"לית, בית איזי שפירא
  הרצאתה באו"ם של ג'ין יודס, מנכ"לית בית איזי שפירא, בכנס בנושא האמנה הבינלאומית בדבר זכויות אנשים עם מוגבלות, על מודל שירות מבוסס קהילה CBR – Community Based Rehabilitation כפי שהוא מיושם בפעילות של בית איזי שפירא.

 • אקים - אגודה לאומית לקימום אנשים עם מוגבלות שכלית בישראל (ע"ר)
  האמנה הבינלאומית לזכויות של אנשים עם מוגבלויות בשפה קלה ומונגשת.

 • פרופ' מייקל שטיין - בית הספר למשפטים אוניברסיטת הרווארד, ארה”ב
  עם כינונה של האמנה בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות שש מאות וחמישים מיליון אנשים עברו מסטטוס של אובייקט לצדקה לסטטוס של אנשים עם זכויות הדורשים את זכויותיהם תוך הדגשה כי "שום דבר עלינו - בלעדינו". פרופ' שטיין דן בהרצאתו על האמנה באופן כללי, על התפתחויות בנושא ברחבי העולם, על ועידת האו"ם בנושא המוגבלויות שהתקיימה בז'נבה וכיצד האמנה מיושמת ומנוטרת בארצות שונות ע"י הפרויקט של בית הספר למשפט של אוניברסיטת הרווארד.
  ההרצאה נישאה בכנס הבינלאומי החמישי של בית איזי שפירא "לומדים מהאתמול מעצבים את המחר" - 2011

 • שוש קמינסקי - ממונה על החטיבה הקהילתית ופיתוח משאבי ידע, בית איזי שפירא
  במדינות מפותחות ומתפתחות כאחת, אנשים עם מוגבלות נמצאים בסיכון גבוה יותר לחיות בעוני מאשר אנשים ללא מוגבלות. העצמה כלכלית מוכרת כמשתנה מפתח המשפר את האוטונומיה של אנשים עם מוגבלות ומקדם את השתתפותם המלאה בחברה. המאמר מתאר את הצעדים הנחוצים לעידוד השתתפותם של אנשים עם מוגבלות בתעסוקה הוגנת, הפחתת העוני ושיפור ביטחון בהכנסה כמרכיבי ליבה אסטרטגיים שמדינות צריכות לאמץ ליישום התחייבויותיהן ליישום האמנה.

 • הארווי גולדברג - תחום מדיניות, הוועדה הקנדית לזכויות אדם
  המאמר הוא סיכום הרצאתו של מר הארווי גולדברג בנושא האמנה הבינלאומית בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות, ומציג את עקרונות האמנה ואת הנושאים המרכזיים הכלולים בה.