• ד"ר דנה רוט - מנהלת מחלקת מחקר והערכה, בית איזי שפירא
  דפנה רביב-כרמי - מחלקת מחקר והערכה, בית איזי שפירא
  במחקר, בדיקת החוזקות והאתגרים שבטיפול באמצעות טל-בריאות מנקודת מבטם של אנשי ונשות מקצועות הבריאות.

 • ד"ר דנה רוט - מנהלת מחלקת מחקר והערכה, בית איזי שפירא
  המאמר מבוסס על הרצאה שנישאה בכנס "שותפות לקוחות בשיפור השירותים החברתיים" של מכון ברוקדייל, והוא מתאר ומדגים את גישת המחקר המשתף בתחום המוגבלות. 

 • דפנה רביב-כרמי – מחלקת מחקר והערכה, בית איזי שפירא
  ד"ר דנה רוט – מנהלת מחלקת מחקר והערכה, בית איזי שפירא
  צוות הערכה ממחלקת המחקר והערכה בבית איזי שפירא ליווה את תהליך ההטמעה של אפליקציית "הכל בראש" של חברת Sesame Enable שיזמה ופיתחה אותה וחברת Google שנתנה את הגב הכלכלי לפרויקט. מסמך זה יציג את הלמידה, התובנות והמסקנות מתהליך הערכה של מוצר טכנולוגי בקרב אוכלוסייה עם מוגבלות.

 • דפנה רביב-כרמי - מחלקת מחקר והערכה, בית איזי שפירא
  משפחות המגדלות ילד עם מוגבלות בישראל, נאלצות להתמודד לא רק עם אתגרים חברתיים, פוליטיים ותרבותיים שאית
  מתמודדים כולם, אלא גם עם אתגרים נוספים. משפחה שיש לה ילד עם מוגבלות, שגם משתייכת לקבוצת מיעוט באוכלוסייה, נאלצת להתמודד עם אתגרים נוספים.
  המאמר מתאר את מחקרם של ד"ר דנה רוט ופרופ' אייבן בראון שהשווה בין איכות חיי משפחה (Family Quality of Life) של משפחות ערביות ויהודיות בישראל, שלכולן יש ילד עם מוגבלות.

 • חלי פרץ - אחראית הערכת תכניות, היחידה למחקר והערכה, בית איזי שפירא
  הוראה ולמידה הם תהליכים בעלי רמת מורכבות גדולה מאוד. תהליך הלמידה מתרחש על רצף של יכולות ונטיות רגשיות, תפיסתיות וקוגניטיביות, שונות תרבותית ושפתית וגם הקונטקסט משתנה ממקום למקום. במאמר על גישת ה- UDL המתרכזת בהפחתה של מחסומים פיזיים, קוגניטיביים וארגוניים, למידה באמצעות התנסות, ותהליכי למידה שאינם נשענים על קריאה בלבד, ועידוד יצירה של תנאים גמישים שמבטיחים נגישות והשתתפות של כל התלמידים.

 • דפנה רביב-כרמי - מחלקת מחקר והערכה, בית איזי שפירא
  ד"ר דנה רוט - מנהלת מחלקת מחקר והערכה, בית איזי שפירא
  המאמר מתאר את הרציונאל, השיטה והממצאים של סקר סטודנטים עם מוגבלויות שמטרתו הייתה לבחון את חווית ההשתלבות שלהם במוסדות להשכלה גבוהה.

 • ד"ר דנה רוט - מנהלת מחלקת מחקר והערכה, בית איזי שפירא
  מצגת שהוצגה בהרצאתה של ד"ר דנה רוט ביום עיון "סנגור עצמי מיני" באוניברסיטת חיפה.
  ההרצאה הצביעה כיצד השתתפות של אנשים עם מוגבלות בסוגיות הקשורות לחייהם חיונית להצלחת תכניות, טיפולים ותמיכות מחד, וביצירה של חשיבה וחיים אוטונומיים ועצמאיים, מאידך.

 • חלי פרץ – אחראית הערכת תכניות, היחידה למחקר והערכה, בית איזי שפירא
  בסקירה שערכה חלי פרץ מידע מחקרי מפורט ועדכני הנוגע להיבטים שונים בחייהם של ילדים ובני נוער עם שיתוק מוחי והוריהם: היבטים רגשיים, חינוך ופנאי, טכנולוגיות חדשות, תפיסות טיפוליות ויעילותן. 

 • ד"ר דנה רוט – מנהלת יחידת המחקר, בית איזי שפירא
  חלי פרץ – אחראית הערכת תכניות, היחידה למחקר והערכה, בית איזי שפירא
  מחקר ההערכה זה, שיתוף פעולה בין קרן שלם, עמותת גוונים (שדרות) משרד הרווחה (מחוז דרום) ומכון טראמפ בבית איזי שפירא, בדק האם  הקורס השיג את מטרותיו ומהי התרומה הייחודית של הרכב הקבוצה - אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית ומטפליהם, - להשגת מטרות אלה.
  המחקר מומן ונערך ביוזמת קרן שלם בשיתוף השירות בקהילה, האגף לטיפול באדם עם מש"ה.

 • ד"ר דנה רוט - מנהלת יחידת המחקר, בית איזי שפירא
  ד"ר בנימין הוזמי - מנהל אקדמי, בית איזי שפירא

  מאמר זה עוקב אחר איכות חייהם של דיירים עם מוגבלות שכלית התפתחותית בארגון המפעיל עבורם שירותי דיור, תעסוקה ופנאי וזאת תוך שיתוף נציגי הנחקרים בבדיקה, במיקוד, בהתאמת כלי ההערכה ולגיבוש ההמלצות היישומיות לשיפור איכות חייהם.

 • ד"ר דנה רוט – מנהלת מחלקת מחקר והערכה, בית איזי שפירא
  מחקר פעולה משתף רואה את משתתפי המחקר (מושאי המחקר) כבעלי קול, ידע וניסיון חיים הלוקחים חלק פעיל במחקר. מחקר כזה מאפשר לאנשים מוחלשים – ה"נחקרים" -  לקחת חלק פעיל כחוקרים בהליך המחקר על כל שלביו ותוצאותיו ולהביא את קולם לקדמת הבמה הציבורית. המאמר מתאר את גישת מחקר הפעולה המשתף ואת עקרונותיו, ודן ביישום הגישה בקבוצה בה חברים אנשים עם לקויות למידה, הסתגלות ותפקוד.

 • ד"ר בנימין הוזמי - מנהל אקדמי, בית איזי שפירא
  המאמר מתאר את תכנית "האוניברסיטה המיוחדת" המתנהלת כפרויקט משותף למכון טראמפ שבבית איזי שפירא ולביה"ס לחינוך שבאוניברסיטת בר-אילן. התכנית מציעה הנגשה קוגניטיבית של לימודים אקדמיים עבור אנשים עם לקויות למידה, הסתגלות ותפקוד.

 • ד"ר דנה רוט - מנהלת מחלקת מחקר והערכה, בית איזי שפירא
  דפנה אשר - הידרותרפיסטית, בית איזי שפירא

  ד"ר מישל שפירא - מנהלת תחום סנוזלן (לשעבר), בית איזי שפירא
  מרב הדר-פרומר - פיזיותרפיסטית והידרותרפיסטית בכירה, מנהלת המרכז ההידרותרפי, (לשעבר), בית איזי שפירא
   
  בשנים האחרונות נמצא קשר בין אינטגרציה סנסורית לבין ביצוע מטלות מוטוריות, יכולת למידה, קשב והתנהגות.
  "הידרו-זן", פרי פיתוח של בית איזי שפירא, משלב בין הידרותרפיה, סנוזלן ותורת הזן. המאמר מתאר שלושה ילדים עם מוגבלויות התפתחותיות שונות, שטופלו ב"הידרו זן".

 • אילנית וייגנפלד-להב - הידרותרפיסטית בכירה, מנהלת המרכז להידרותרפיה, בית איזי שפירא
  ד"ר ישעיהו הוצלר - המכללה לחינוך גופני ולמדעי הספורט במכון וינגייט
  מרב הדר-פרומר - פיזיותרפיסטית והידרותרפיסטית בכירה, מנהלת המרכז ההידרותרפי, (לשעבר), בית איזי שפירא 
  הטיפול במים כולל ביצוע תרגילים מובנים בעזרת המפרקים והגפיים, כאשר הגוף טובל במים חמים. הבריכה הטיפולית מציעה סביבה המאפשרת תרגול כמעט ללא השלכות שליליות של לחץ על המפרקים אצל מטופלים לאחר ניתוח להחלפת מפרק ירך.