ד”ר מאיר חובב וד”ר דליה נסים

מאז הקמת המדינה חלו שינויים רבים בהתייחסות לאדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית ולטיפול בו. השינויים נבעו מאידאולוגיות חדשות, התפתחויות מקצועיות, השפעות מהעולם והתפתחויות דמוגרפיות ופוליטיות. שינויים אלו באים לידי ביטוי במדיניות, במבנה הארגוני, בהגדרת מטרות ויעדים חדשים, בשפה ובכלים המקצועיים ובמקומם של האדם ומשפחתו בתהליך הטיפול. הספר מציג את השלבים השונים בהתפתחות מאז הקמת המדינה באופן כרונולוגי, באמצעות מידע וראיונות עם בעלי תפקידים. הספר מאפיין כל תקופה באמצעות השינויים וההתפתחויות המשמעותיות שהיו בה, כך שהקורא יוכל להתחקות אחר צירי ההתפתחות, קצב ההתפתחות וכיוונם לאורך השנים, והשפעתם על התפתחות השירותים המגוונים הנותנים מענה לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית.

 

לתוכן העניינים של הספר לחץ כאן

לרכישת עותק אחד של הספר:
משלוח בדואר רשום – לחץ כאן

לרכישת מספר עותקים יש להתקשר לריקי – הנ”ח בית איזי שפירא: 09-7701653

ליצירת קשר  tovae@beitissie.org.il