מבידול לשילוב: התמודדות עם מוגבלויות בקהילה

עורכים: מאיר חובב ופסח גיטלמן

הספר מציג את ההתפתחויות שחלו בישראל בעשור האחרון בהתמודדות עם המוגבלות השכלית, ואת השינויים שחלו בנושא השילוב – במדיניות, בחקיקה ובפעילות הממשלה והארגונים הוולונטריים.

השער הראשון של הספר מכיל שני פרקים העוסקים בזכויות ובמדיניות הטיפול באנשים עם מוגבלות שכלית.

השער השני מציג סוגיות בהתמודדות החברתית עם המוגבלות משש נקודות מבט.

השער השלישי מציג מגוון פעילות של בית איזי שפירא בתחום השיתוף ומימושו.

לרכישת עותק אחד של הספר:
משלוח בדואר רשום – לחץ כאן

לרכישת מספר עותקים יש להתקשר לריקי – הנ”ח בית איזי שפירא:  09-7701653

ליצירת קשר: tovae@beitissie.org.il