במרכזנו צוות מקצועי הכולל צוות חינוכי הכולל: גננות, סייעות מסורות ובנות שרות לאומי, עובדות סוציאליות, צוות מקצועות בריאות: פיזיותרפיה, מרפאות בעיסוק, קלינאיות תקשורת ומטפלות רגשיות במוסיקה.

לצוות מצטרפים סטודנטים ממכללות ואוניברסיטאות שעושים את הכשרתם אצלנו כמו כן, אנו נהנים ממתנדבים קבועים שתורמים לעבודה השוטפת. צוות המרכז עובד בגישה טרנסדסיפלנרית, שמכוונת לראייה כוללנית של צורכי הילד ומשפחתו.

במרכז קיים גם צוות מוביל בו משתתפים אנשי מקצוע מובילים מדיסיפלינות שונות. צוות זה מקיים חשיבה שוטפת על תהליכים במרכז ופיתוח כיווני עבודה.

כל גן עובד כיחידה גרעינית אותו מנהלת גננת לחינוך מיוחד ומקיים ישיבות צוות שבועיות.

צוות הניהול במרכזנו: