מטרות שילוב למעגלים השונים: ילדים, הורים וקהילה- המרכז לגיל הרך

ילדים
מטרת השילוב הראשית היא חשיפה לעולם האמיתי הטבעי לבני הגיל ומתן הזדמנויות להתנסות בקשר עם בני הגיל ובניית יחסים חברתיים משמעותיים. התוצאות הנלוות לפעילות זו עשויות להתבטא בשיפור בתחומי התפקוד השונים. לכל ילד מוצבות מטרות ספציפיות, החל מהסתגלות לסביבה דינאמית ומשתנה ועד להכנה לשילוב מלא. מטרה נוספת היא קבלת השונה והכלתו על ידי הילדים הרגילים, תוך התעלמות ממאפייני הפגיעה ובכללם מאפיינים פיזיים, יחד עם הקניית הרגלי סיוע ומניעת סטיגמה.

הורים
שילוב הורים לילדים עם צרכים מיוחדים מאפשר להם להיות חלק מהקהילה. להיות מוכרים כשנפגשים בפארק ובעתיד אף ליצור ולפתח קשרים חברתיים הדדיים עם הורים אחרים.
השילוב תורם לשינוי חיובי בעמדות ההורים לילדים רגילים כלפי אנשים עם מוגבלות. שינוי זה מקרין על המסרים הערכיים שההורים מעבירים לילדיהם.

קהילה
עם שילוב הילד בגן נחשפים לשילוב הילדים, ההורים, הגננות והסייעות. עצם המפגש, המגע וההכרות, עשויים לגרום לשינוי חיובי בעמדות להכלה ולקבלה. בתוכנית השילוב אנו יוצרים קשר עם מחלקות החינוך ברשויות המקומיות, במטרה ליצור מחויבות של הקהילה לשילוב הילד.

כדי שמטרות אלו יושגו מתקיימים תהליכים של הכנה לשילוב ליווי והדרכה שוטפת לאורך כל השנה ברמות השונות: ילדים, הורים, גננות וצוות משלב. רכזת השילוב והגננת הטיפולית מגיעות לגנים פעם בשבוע למתן הדרכה אישית, שכוללת התאמת סביבה פיזית וחברתית, תיווך בפעילות ומתן תמיכות להכלה בקרב הילדים הרגילים. בנוסף, מתקיימות ישיבות צוות שבועיות למלווים, מפגשים קבוצתיים לגננות המשלבות ומפגשים קבוצתיים להורים.

מעגלי השפעה

היום משתתפים בתוכניות השילוב המתקיימות במרכז כ-30 ילדים עם צרכים מיוחדים. לתוכניות נחשפים: 30 משפחות הילדים עם צרכים מיוחדים, כ-210 ילדים רגילים וכ-210 הורים לילדים רגילים, כ-40 אנשי צוות מהחינוך הרגיל (גננות וסייעות), כ-50 אנשי צוות ממסגרות החינוך המיוחד (מטפלות, גננות, סטודנטיות, מתנדבות,צוות פרא-רפואי).

תוכניות השילוב תורמות לכל המעורבים. ילדים עם צרכים מיוחדים, ילדים רגילים, הורים לילדים עם צרכים מיוחדים, הורים לילדים רגילים וכן אנשי הצוות הנוטלים חלק בעשייה.
הילדים המשולבים נתרמים מהשילוב בתחומים שונים. הם מתגלים לסביבה דינאמית ורועשת, מחקים את הילדים הרגילים ומראים יותר עצמאות, מחפשים סביבת ילדים ולומדים ליזום אינטראקציות חברתיות. הורים מדווחים על שמחה של הילדים בגן. כמו כן ישנם ילדים שמוזמנים לימי הולדת ולחברים מעבר לשעות הגן.

הילדים המשלבים מקבלים את הילדים, מחכים להם בימי שישי ושואלים כאשר הילד הינו מגיע. הם לומדים להיות סובלניים ולפנות לילדים בצורה מותאמת. ישנם ילדים שמחכים לילד שארוחתו התארכה, או מתחרים על הזכות לדחוף את הכסא או המכונית של הילד המיוחד.

הורים לילדים עם צרכים מיוחדים נחשפים לקהילה, להכרות ומפגש עם הורים שילדיהם באותה שכבת גיל של ילדם. כמו כן משתתפים בפעילויות משותפות להורים ולילדים בשעות אחר הצהריים ובטיולים של ילדי הגן. הורי הגן כולם מתגבשים כקבוצה שחושבת ופועלת לקידום השילוב.
רוב ההורים שמשתתפים בשילוב הפרטני בוחרים בשילוב כדרך ונלחמים להמשך השילוב במסגרות שאליהן ילדיהם עוברים בשנה הבאה.

השילוב מביא את הצוות הטיפולי להאמין יותר בילד, לראות בו צדדים של רצון להיות חלק ממסגרת חיים רגילה. מטפלים מדווחים על הבדל משמעותי בין התפקוד של הילד בגן הטיפולי לתפקודו בשילוב, דבר שגורם לשינוי מטרות או דרכי עבודה בגן הטיפולי.

ההתנסות בשילוב מאפשרת לצוות הרגיל (גננות וסייעות הגנים הרגילים) הכרות, למידה והפחתת חששות. הן הופכות לשגרירות שילוב, שמדברות שילוב ומציגות את השילוב כחלק ממדיניות הגן. הגננות לומדות להסתכל אחרת על ילדי הגן שלהן. הן מספרות, שהופתעו מהדרך הטבעית והתמימה בה מקבלים ילדי גנם את החברים ומתרשמות לחיות מהתהליך אותו עוברים חלק מהילדים כתוצאה מפרוייקט השילוב.

** הכותבת עדנה קרני, בעלת תואר שני בחינוך מיוחד ובטכנולוגיה, ותקשורת בחינוך. מדריכה ורכזת שילוב במרכז לגיל הרך בבית איזי שפירא מרצה בקורס שילוב וחינוך מיוחד במכון טראמפ שבבית איזי שפירא, עוסקת בחינוך מיוחד כ-20 שנה.