יום ראשון יום שנייום שלישי יום רביעי יום חמישי יום שישי
הפעילויות יפורסמו כל יום ב- 7:30 בבוקר. הצטרפו אלינו!

מפגש בוקר

מפגש בוקר

מפגש בוקר

מפגש בוקר

מפגש בוקר

מפגש בוקר

מפגש: זה לא ארגז!

סיפור: יצאנו לטייל

מפגש: דגדוגים

משחק: איפה הפיל?

מפגש פרפרים

קבלת שבת

זמן משחק: משחקי השחלות

זמן משחק: מסלול כלי תחבורה

זמן משחק: יוצרים עם בצק

שעת סיפור: לבד על המרבד

מפגש סיפור: פרח לפרפר

שיר לכבוד פסח: שמחה רבה

זה לא כל כך נעים לראות גן סגור

פעילות בתנועה: טיפול נשימתי
רוצים עוד? לחצו לצפיה במערכת של שבוע שעבר