הבית למשפחות בדימונה :

״הבית למשפחות״ הינו מרכז קהילתי למשפחות להן ילד/ה עם מוגבלות. על ידי יצירת קהילה מגובשת ותומכת אנחנו פועלים לשיפור איכות החיים של הילדים והמשפחות. הבית למשפחות הוקם ומופעל החל משנת 2015 בשותפות של עיריית דימונה, קבוצת חיפה ועמותת בית איזי שפירא.

המרכז מעניק מכלול מענים ותוכניות למשפחות ובכללן:

עבודה עם קבוצת מנהיגות הורים כשותפים בפיתוח המרכז והמענים העירוניים.
מידע, ידע יעוץ והכוונה בנושאי מיצוי זכויות ושירותים.
הדרכה וליווי רגשיים.
שירותי תמיכה מגוונים כגון: הורים להורים, קבוצת עמיתים לאחים או סבים, תמיכה ע”י אנשי מקצוע ועוד.
הרצאות והעשרת הורים בידע, מיומנות וכלים להתמודדות
פעילות חברתית למשפחות
השתתפות בפורומים עירוניים והעלאת המודעות לצרכים של משפחות להם ילד/ה עם מוגבלות
הסברה בבתי הספר בעיר.
שם : הבית למשפחות – מרכז קהילתי למשפחות להן ילד/ה עם מוגבלות
רקע : עבור ילד עם מוגבלות, כמו עבור כל ילד אחר, הקשר עם משפחתו – החוויה הבסיסית והראשונית לה נחשף הילד, מעצבת ובונה את אישיותו ומציידת אותו בכלים לחיים. חוויה של קבלה, של שילוב בחיי המשפחה, של התגייסות ומציאת מענים לצרכים הייחודיים מחד, ומאידך בניית חיים נורמטיביים ככל האפשר במשפחה, מהווה את הבסיס להתפתחותו התקינה של הילד מחד ובניית משפחה מתפקדת, תומכת ובעלת כוחות להתמודד עם מצבי החיים שונים ודרישות החיים המשתנות במהלך שנות התפתחותו של ילדם. כישורים ומיומנויות בסיסיים של המשפחה יאפשרו לכל חבריה להתמודד טוב יותר עם סוגיות של השתלבות בחברה, במערכת החינוך, ביצירת מעגלים חברתיים, במסגרות תעסוקה ועוד.
גישת “המשפחה במוקד” הרווחת היום יותר מכירה בתפקיד החיוני שיש למשפחה ולקהילה הרחבה יותר בחיי האדם עם המגבלות.

ב”בית למשפחות” אנו מחזקים הן את הקהילה והן את המשפחות.

מטרות :

שיפור איכות החיים של משפחות להן ילד/ה עם מוגבלות.
הגדלת מערך התמיכה המשפחתי, חיזוק הכוחות והמשאבים העומדים לרשות המשפחה.
חיזוק הקשר בין הורים לאנשי מקצוע, ואת השותפות של ההורים בקבלת החלטות.
להוביל לשינוי עמדות בקרב אנשי מקצוע לגבי תפיסת מקומה של המשפחה בתהליך הגידול, השיקום והטיפול של ילד עם מוגבלות.

הישגים :

1.צוות הבית למשפחות בקשר עם כ 200 משפחות להן ילד/ה עם מוגבלות בדימונה

2.קיימנו מפגשי הסברה לשינוי עמדות ושבירת סטיגמות לכ1000 ילדים ובני נוער בבתי הספר בעיר

ראש עיריית דימונה הכריז על שנת 2018 כ”שנת צרכים מיוחדים” בעקבות פעילות ה”בית למשפחות”
מתקיימים בדימונה ארועים עירוניים מונגשים עבור ילדים עם מוגבלות, בהובלת מנהיגות ההורים.
5.הוקם פרויקט חונכות ” מאירים” שכיום מונה למעלה מ45 משפחות , בליווי ובשותפות עם צוות “הבית למשפחות”.