אני מאמין – עו”ד ולרי זילכה ויואב קריים מרכזי תחום מדיניות:

המחסומים העומדים בפני השתלבותם של אנשים עם מוגבלות במרקם החיים השלם נבנים פעמים רבות באופן ממוסד,  בהיעדר מדניות מקדמת שוויון או ביצירת מדניות מפלה וחוסמת. על כן המחויבות להשתתפותם המרבית של אנשים עם מוגבלות בחברה עוברת דרך יצירת מדניות לאומית המביאה עקרון זה לכדי מעשה ומקדמת את זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות הן ברמת איסור האפליה והן בהבטחת שירותים תומכי השתתפות.

עבודת המדיניות בבית איזי שפירא מתחלקת למספר חלקים מרכזיים:

1.     פורום ארגונים והורים למען ילדים עם מוגבלות

2.     קידום מדיניות של פרויקטים שפותחו בבית איזי שפירא לרמה ארצית:
צהרון תומך שילוב – צהרון בעבור ילדים בעיקר עם מוגבלות מוטורית, הנמצאים במהלך יום הלימודים המערכת החינוך הכללית ומבקשים להגיע לצהרון מס’ פעמים בשבוע לצורך מפגש עם קבוצת השווים וקבלת טיפולים. בעבודת המדיניות אנו מנסים לקדם מודל עבודה ארצי בשיתוף עם משרדי הממשלה.
אבחנה כפולה – קידום טיפול של בריאות הנפש לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית, הזכאים לטיפול תחת חוק בריאות ממלכתי – אך אינם מצליחים לקבלו. בעניין זה פותח בבית איזי שפירא מודל עבודה ייחודי אשר פועל החל משנת 2009. היחידה הטיפולית בבית איזי שפירא ביחד עם בי”ח שניידר, קיבלה הכרה כגוף מומחה ממשרד הבריאות בשנת 2015. בעת הזו הקמנו קואליציה של ארגונים ואנשי מקצוע שמטרתם לקדם מענה של מסגרות טיפול בקהילה בפריסה ארצית.

3. קידום מדיניות של נושאים בעולם המוגבלות בשותפות עם גופים נוספים: כשרות משפטית של אנשים עם מוגבלות, סוגיות בחינוך המיוחד ובשילוב, תקנות הסעה בטיחותית, הסעה בטוחה של אנשים הישובים בכיסאות גלגלים, שילוב אנשים עם מוגבלות בקבלת החלטות.

4. ליווי והדרכה של מרכז המנהיגות של בית איזי שפירא.

צוות יחידת הלובי והמדיניות: עו”ד ולרי זילכה ויואב קריים

לפרטים נוספים ניתן לפנות ל: דינה- בטלפון: 09-7701200

או לולרי זילכה-  בדוא”ל: valeriez@beitissie.org.il.