הרקע ליוזמה

“שום דבר עלינו בלעדינו” (Nothing about us without us)  הוא המסר הגלובלי המרכזי של אנשים עם מוגבלות. בעשורים האחרונים, הולכת ומתחזקת המגמה להכללתם בחיי הקהילה ולשילובם בתהליכי קבלת החלטות הנוגעות לחייהם. האמנה הבינלאומית בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות 2006 שאושררה על ידי מדינת ישראל ב- 2012 אימצה תפיסה זו.

בישראל, עדיין מונצחת בחברה הרחבה ובקרב רבים מנותני השירותים, תפיסה של אנשים עם מוגבלות כתלויים וחסרי אונים ויש התעלמות מיכולותיהם לתרום לחברה ולהעשירה. אנו מאמינים כי שינוי אמיתי יתרחש כאשר אנשים עם מוגבלות, ממגזרים שונים, ירכשו ידע וכלים שיסייעו בידיהם להתארגן לפעולה משותפת כדי להשפיע על החלטות הנוגעות לחייהם ולגייס רשת תמיכה של בעלי עניין  ושל משפיעים חברתיים.

המחסור במנהיגות אקטיבית, המובילה שינויים חברתיים משמעותיים, בולט במיוחד בקרב הדור הצעיר של אנשים עם מוגבלות, בקבוצות הורים לילדים עם מוגבלות, בקרב קבוצות מובחנות (כגון נשים) ובקהילות השונות  המרכיבות את החברה הישראלית.

לכן הוחלט להקים בבית איזי שפירא מרכז מנהיגות של אנשים עם מוגבלות.

עקרונות העבודה:

1-מחויבות לשינוי חברתי  משמעותי עבור אנשים עם מוגבלות

2-הנגשה לכל סוגי המוגבלויות

3-למידה והכשרה  תוך כדי התנסות

4-הערכה מעצבת  ומשתפת מתחילת התהליך

5-שתופי פעולה עם ארגוני זכויות, ארגוני סנגור עצמי, ארגוני הכשרה למנהיגות

6-משתתפים מכל הארץ, מכל הקבוצות בחברה, ומכל סוגי המוגבלויות

7-מתן קול לקבוצות מודרות, גם בקרב קהילת אנשים עם מוגבלות

ועדת היגוי:

*עמיר לרנר- יו”ר ועדת ההיגוי, מנכ”ל בית איזי שפירא

*דר’ אלישבע סדן- עובדת סוציאלית קהילתית וחברת סגל בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית באוניברסיטה העברית בירושלים.

*אברמי טורם- נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

*מייק פרשקר- מייסד מכון מרחבים, נציג התורמים לתכנית

*דר’ ניצן אלמוג- החוג לחינוך בקריה האקדמית אונו

*מוטי וינטר- עו”ס קהילתי, לשעבר מנהל אגף בכיר במשרד הרווחה

*אסנת יחזקאל-להט- פעילה חברתית

*בלה צור- פעילה חברתית

*ציפי פינקוס- עו”ס קהילתית

*ג’ין יודס- לשעבר מנכ”לית בית איזי שפירא

*שוש קמינסקי- עו”ס קהילתית, לשעבר מנהלת ניהול הידע בבית איזי שפירא

*דפנה קליינמן- מנהלת שותפה של האשכול לפיתוח ושיני חברתי, בית איזי שפירא

*יואב קריים- מנהל שותף של האשכול לפיתוח ושיני חברתי, בית איזי שפירא

*לילך בר- עו”ס קהילתית, אחראית על מרכז המנהיגות