הישגי הפורום במהלך השנים :
– הרחבת הזכאות של פעוטות למעונות יום שיקומיים יולי 2008: הפורום הוביל הצעה לתיקון חוק מעונות יום שיקומיים, אשר הרחיב את הזכאות למעון יום שיקומי ובעיקר לפעוטות עם עיכוב התפתחותי ניכר.
– תיקון חוק הסעה בטיחותית לפעוטות- יוני 2008: הפורום הוביל תיקון לחוק הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות אשר מסדיר את החובה של הרשות המקומית במקום מגורי הפעוט לבצע את ההסעה.

-התקנת תקנות מעונות יום שיקומיים (לרבות הגשת בג”צ המסדיר את נושא הזכאות לסייעות רפואיות במעון) – 2008: הפורום היה שותף מלא ופעיל ביחד עם משרד הרווחה והבריאות בכתיבת תקנות מעונות יום שיקומיים ואישורן בכנסת.

הרחבת הזכאות לגמלת ילד נכה מן הביטוח הלאומי (תיקוני תקנות משנת 2009, 2011, 2016) הפורום הוביל שלושה תיקונים לתקנות הביטוח הלאומי ונוהל , אשר מרחיבים את הזכאות של ילדים עם מוגבלות לגמלת ילד נכה מן הביטוח הלאומי.

– חקיקת חוק דמי מחלה להורים לאנשים עם מוגבלות – דצמבר 2013 : הפורום יזם והוביל הצעת חוק אשר מזכה הורים לאנשים עם מוגבלות בהקלות ותוספת של ימי מחלה במקום עבודתם על מנת שיוכלו להיעדר לטובת הטיפול בילדם מבלי שיגרע משרכם. החוק נכנס לתוקף בינואר 2014.

– התקנת תקנות הסעה בטיחותית לפעוטות – פברואר 2014: לאחר 6 שנות עבודה בשיתוף עם משרד הרווחה הותקנו תקנות הסעה בטיחותית לפעוטות אשר מסדירות את פרטי הבטיחות בהסעה, את הגדרות התפקיד של בעלי התפקידים, את תפקידי הרשות המקומית והגורם הממונה והכל על מנת שהפעוטות יוסעו בבטחה למעון.

תיקון תקנות מעונות יום שיקומיים– הסדרת זכאות ליעוץ תזונאי לפעוט במעונות יום שיקומיים – יולי 2014: הפורום הכין וכתב הצעה להסדרה, אשר קודמה ע”י חה”כ קארין אלהרר אשר מזכה פעוט בשירותי עוץ תזונאי במעון.

הרחבת הזכאות לגמלת ילד נכה ולמעון יום שיקומי לפעוטות עם עיכוב התפתחותי ניכר (די קיו 55-62 ) – פברואר 2017

מעורבות בחוק המועצה לגיל הרך – יולי  2017 : הפורום הכניס לחוק מטרות, יעדים ונציגים  שעוסקים בשילוב פעוטות עם מוגבלות במסגרת החשיבה הכללית על הגיל הרך.

– פעוטות עם צרכים רפואיים – שנת 2017- 2018 :בזכות פעילות הפורום הוקמה ועדה בינמשרדית בנושא שילוב פעוטות עם צרכים רפואיים במעונות היום הכלליים. הועדה נתנה המלצותיה בסוף 2018 וכעת אנו עובדים על הטמעתם. בנוסף עסקנו בקידום האפשרות לקבלת חלופה ביתית לפעוטות עם צרכים רפואיים מורכבים.
– שותפות בעיצוב מדיניות משרד הבריאות בנושא תקנים של אחיות במעונות היום השיקומיים לפעוטות עם צרכים רפואיים מורכבים שנת 2018.

שנת 2018 – חוק הפיקוח על מעונות היום – לקחנו חלק בחקיקת חוק הפיקוח על מעונות היום – מנקודת מבט של הפעוטות עם הצרכים המיוחדים וכעת אנו עוסקים בהטמעה של השילוב מכח – חוק שנת 2018 – הפורום היה שותף ומעורב בנושא תקנות הסעה בטיחותית בחינוך.

שנת 2018 – קידום תקנות במשרד התחבורה בנושא הסעות ילדים בכיסא גלגלים

שנת 2018 – עבודה על תיקון תקנה בדבר הזכאות לילדים עם תסמונות נדירות לגמלת ילד נכה;