הישגי פורום הארגונים וההורים למען ילדים עם מוגבלות

• חוק דמי ימי מחלה – עבר בקריאה ראשונה.

• עתירה לבג”ץ שעגנה את הזכות לסייעות לפעוטות עם צרכים רפואיים.

• קידום חקיקת חוק הסעה בטיחותית לפעוטות הנמצאים המעונות יום שיקומיים.

• השפעה על תקנות חוק  מעונות יום שיקומיים.

• הובלת תיקון חוק מעונות יום שיקומיים שהגדיל את מספר הפעוטות הזכאים למעון יום שיקומי.

• הרחבת  תקנות גמלת ילד נכה שהקנו זכאות לגמלה לעוד כ- 3,000 ילדים עם מוגבלויות שונות.