פורום ארגוני החברה האזרחית לקידום האמנה הבינלאומית בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות בהובלת בית איזי שפירא וארגון בזכות

פורום העוסק בניטור וקידום עקרונות האמנה במדיניות הישראלית.

בשנת 2006 חתמה ישראל על האמנה הבינלאומית בדבר שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ואישררה אותו בכנסת ב 2012.

אמנם האו”ם, מסמלת שינוי מהותי ביחס החברה כלפי אנשים עם מוגבלות. בית איזי שפירא חבר לארגון בזכות כדי להקים את פורום ארגוני החברה האזרחית לקידום האמנה הבינלאומית בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות. הפורום שוקד על הנחלת תכני האמנה בציבור, בקרב אנשי המקצוע, מקבלי ההחלטות וארגונים וכן פועל בקרב מקבלי החלטות כדי להבטיח כי עקרונות האמנה ייושמו וימומשו בישראל. פורום האמנה אף מוביל את מלאכת ניסוח דוח צללים של חברה אזרחית המנטר את מידת יישום האמנה בישראל.

בפורום חברים 30 ארגונים שונים ומספר מנהיגים בולטים בקהילת האנשים עם מוגבלות בישראל . שיתוף פעולה זה חיוני להתוויית הדרך הנכונה להטמעת עקרונות האמנה ולדיוק מלא ושלם בניתוח המצב הנוכחי.

קישור לרשימת החברים והארגונים בפורום אמנה

דוח צללים #1 של פורום הארגונים לקידום האמנה

גרסה נגישה לדוח צללים #1 של פורום ארגונים לקידום האמנה

לקריאה נוספת:

אמנה בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות בעברית ובאנגלית

אמנה בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות בגרסת פישוט לשוני דוח המדינה שהוגש לועדת האו”ם

הערות של פורום ארגוני האמנה על הדוח שהמדינה הגישה לועדת האו”ם

בתקשורת: פרסום נתונים בולטים מהדוח בעיתון מעריב (26.12.18)