אבחנה כפולה: מענה טיפולי לאנשים המתמודדים עם מוגבלות שכלית התפתחותית ומוגבלות נפשית

רקע

הספרות המחקרית מעידה שכ 30% מאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית עלולים לפתח התמודדויות נפש. יחד עם זאת, למעט מקומות בודדים במרכז הארץ, משרד הבריאות וקופות החולים לא פיתחו או רכשו שירותים מיוחדים המתמחים במתן מענה אמבולטורי לאוכלוסיה זו.

מצוקתה של אוכלוסיה זו גדולה במיוחד – מחקרים מעידים כי מרבית הפסיכיאטרים מעידים על עצמם כמי שאינם יודעים לתת מענה של בריאות הנפש לאוכלוסיה זו, פעמים רבות הם אינם מאובחנים בצורה נכונה וגם ההתוויה התרופתית הניתנת להם היא בבחינת “ניסוי וטעיה” מעבר לרגיל. במצב זה יש סיכון מוגבר שאנשים אילו יגיעו למצבים של מצוקה הדורשת התערבות אישפוזית.

מודל עבודה יחודי ורב צוותי מתקיים בבית איזי שפירא ביחד עם בית חולים שניידר מאז שנת 2009. מודל העבודה הרב צוותי קיבל הכרה כגוף מתמחה ע”י משרד הבריאות בשנת 2015.

תהליך העבודה

בית איזי שפירא מוביל קואליציה של ארגונים ואנשי מקצוע המבקשים לקדם שירותים מותאמים לאוכלוסיה זו בפריסה ארצית – במרחק סביר ותוך זמן סביר בהתאם לזכאותם תחת חוק בריאות ממלכתי.