תכנית הסינגור העצמי היא תכנית לפיתוח מנהיגות, המיועדת לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית (מש”ה), במטרה לאפשר גם לציבור זה להשפיע על אורחות חייו, ולממש הלכה למעשה את העיקרון ש”שום דבר עלינו בלעדינו”.

ציבור האנשים עם מש”ה הינו ציבור מודר ומושתק גם בקרב הנהגת הארגונים של אנשים עם מוגבלות. מכיוון שיכולתם להביע את דעותיהם מחייבת נגישות ייחודית, יש צורך בקיומה של תכנית זו.

התכנית פועלת מ- 2011 ברחבי הארץ, ומופעלת בשותפות מלאה עם ארגון “אלווין ישראל”.

ישנן 11 קבוצות, בהן 10 קבוצות מקומיות העוסקות בפעולה לשינוי מול השירותים אותם הם מקבלים ברמה המוניציפאלית, וקבוצה ארצית הפועלת מול הכנסת והממשלה.

לכל קבוצה מנחה, אדם עם מש”ה בעצמו, שעבר הכשרה במסגרת התכנית, ומאפשר (מנגיש) אשר מסייע לקבוצה ללמוד תכנים חדשים, ומתווך את השיח ביניהם. גם המאפשר עבר הכשרה ייעודית במסגרת התכנית.

בתכנית לוקחים חלק 150 מסנגרים, בתוכם אנשים מכלל המגזרים והתרבותיות בחברה הישראלית, כולל קבוצה ייחודית לנשים חרדיות.

הישגיה של התכנית:

  • השפעה משמעותית של חברי הקבוצה הארצית כנציגי התכנית לשינוי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות,
  • עבודה של הקבוצות המקומיות מול חברות האוטוסים, ויצירת מודעות בקרב ציבור הנהגים הן בחברת דן, והן בחברת מטרופולין, והן שיתוף פעולה עם ארגון “15 דקות”, ארגון העוסק בקידום תחבורה ציבורית, ואינו עוסק במוגבלות בדרך כלל.
  • עבודה עם משרד הרווחה על קידום נהלים בתחום הדיור והתעסוקה הנתמכת.
  • מינוי נציג של האוכלוסיה בתכנית לוועדה המייעצת של הנציבות לשיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות במשרד המשפטים.

מנהל התכנית בבית איזי שפירא: יואב קריים

לפרטים נוספים: 09-7701222

 

conference Jan 27 2014