פורום לבריאות/ صِحة – מובילים לבריאות של אנשים עם מוגבלות

הרקע:

אנשים עם מוגבלות סובלים יותר מכלל החברה בישראל מבעיות בריאות נפוצות בשל מספר סיבות, בהן:

 • השפעת התרופות שהם נוטלים
 • מיקוד הטיפול הרפואי במוגבלותם ולא במחלות ואו בתופעות בריאות נפוצות שהם מפתחים עם השנים ובמיוחד בעת הזדקנותם
 • התמודדות עם קשיים נפשיים בשל המוגבלות, המובילים לרכישת הרגלי חיים לא בריאים (אכילת מזון לא מאוזן, עישון ועוד)
 • אתגרי נגישות (מבנה ושירות) במוסדות הבריאות

הבעיות הללו חמורות עוד יותר בקרב הקהילה הערבית בארץ בשל הפערים הרבים בינה לבין הקהילה היהודית, ובמיוחד בנושא הבריאות, לרבות פערים בהנגשת שירותים עבורם ובמצב הסוציו־אקונומי בכלל הציבור הערבי ובפרט בקהילה של אנשים עם מוגבלות בחברה הערבית.

הפורום:

פורום לבריאות/ صِحة – מובילים לבריאות של אנשים עם מוגבלות הוא פורום ארצי רב-נכותי ורב תרבותי הכולל:

 • נציגים ונציגות מארגונים של אנשים עם מוגבלות או של הורים לאנשים עם מוגבלות.
 • בעלי ובעלות תפקידים בכירים בארגונים הפועלים למען אנשים עם מוגבלות.
 • פעילים ופעילות חברתיים (אינם נציגים של ארגון מסוים אך פעילים ובעלי יכולת להשפיע בקהילות של אנשים עם מוגבלות).

הפורום הוא יוזמה של עמותת אלומות, המרכז לארגונים של אנשים עם מוגבלות. בתחילת 2020 החליטו חברי וחברות הפורום לחבור למרכז המנהיגות בבית איזי שפירא.

מאז הקמתו, הפורום:

     הפך לשותף הקהילתי האסטרטגי של משרד הבריאות ונציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות בקידום התקנות של נגישות פיזית ונגישות השירות במוסדות הבריאות. למטרה זו מונו שניים מחברי הפורום לנציגים בישיבות של ועדת העבודה, הבריאות והרווחה בכנסת. עד עצם היום הזה משרד הבריאות מתייעץ עם הפורום בעת כתיבת הנחיות ותקנות בזמני משבר כמו בזמני שגרה.

–      נפגש עם הממונה על שוויון ונגישות לאנשים עם מוגבלות במשרד הבריאות ועם רכזת הנגישות בקופת חולים מכבי לדיון מעמיק על תפקידי רכזי הנגישות במוסדות הבריאות בשאיפה להרחבת תפקידיהם ולהעמקת הקשר שלהם עם הקהילה. בעקבות מפגשים אלה קיים הפורום סדנה שבה השתתפו רוב רכזי הנגישות במוסדות הבריאות (בתי חולים וקופות החולים), אנשים עם מוגבלות ובכירים בארגונים חברתיים מכל הארץ לשיח ראשוני שהניב ליצירת שיתופי פעולה פורים בין המשתתפים השונים בסדנה.

–      קיים שני מפגשים עם ארגונים לקידום בריאות וארגוני חולים על מנת לפתח עימם דיאלוג והבנה משותפת שארגונים אלה חייבים לקדם גם את בריאותם של אנשים עם מוגבלות ולאתר מכנים משותפים לקידום של נושא זה.

    היה לשחקן מרכזי במהלך משבר הקורונה לטובת בריאותם של אנשים עם מוגבלות עם  שותפים שונים במרכז המנהיגות ובארגוני אחרים, מעזרה פרטנית דרך סיוע בכתיבת הנחיות מותאמות והעלאת נושאים לרווחת הקהילה.

הפורום שואף (מעבר להמשך העשייה מתוארת כאן) לקדם בעתיד הקרוב את המטרות הללו:

 • איתור, הכשרה והצבה של רכזי בריאות בארגונים של אנשים עם מוגבלות במסגרת פיילוט ב3 ארגונים בקהילה.
 • פנייה לגורמים הרלוונטיים במשרד הבריאות וקופות החולים להרחיב את תפקידיהם של רכזי נגישות במוסדות אלו ולחזק את הקשר הישיר בינם לבין אנשים עם מוגבלות בעת הצורך (כעת ולמרות התקנות הקיימות, אנשים עם מוגבלות אשר אינם יכולים לקבל שירותי בריאות בשל אי־נגישותם אינם יכולים לפנות ישירות אל רכזי הנגישות).
 • קידום תקנות נגישות במרפאות פרטיות ותקנות השירות במוסדות הבריאות ובקהילה.
 • חיזוק הקשר הישיר של הפורום עם קהילת האנשים עם מוגבלות באמצעות עמוד פייסבוק פעיל ודינאמי.