קבוצות מנהיגות של הורים לילדים עם מוגבלות

רציונל

לידת ילד עם מוגבלות, או הכרה במוגבלות, מביאה בעקבותיה, לא פעם, הפרה משמעותית של האיזון במערכת המשפחתית. משפחות רבות מתמודדות עם קשיים ,המשפיעים על כל המשפחה, על ההורים, על ילדים נוספים, ולעתים גם על בני משפחה אחרים. מחקרים מצביעים על כך, שיכולת ההתמודדות של ההורים מותנית במידת ההעצמה שהם חשים כהורים, יכולתם לקבל החלטות, האסרטיביות וההערכה העצמית שלהם. נמצא, שתמיכה פורמלית ובלתי פורמלית עשויה לשפר מאוד את רווחת בני המשפחה, את חוסנה ואת יכולתה לספק את צרכיו של הילד עם המוגבלות.

קבוצות המנהיגות של הורים לילדים עם מוגבלות פועלות כדי לקדם ולשפר, במשותף, את איכות חייהם של ילדים עם מוגבלות ומשפחותיהם.

מדובר בקבוצות משימה המכוונות  להוביל לשינוי חברתי  (ברמה המקומית והארצית) במיקומה של המשפחה, בקידום זכויות, ולמדיניות מיטיבה עבור המשפחות בהן ילד/ה עם מוגבלות.

 

בקבוצות הורים לילדים עם מגוון מוגבלויות וגילאים.

בית איזי שפירא מלווה, החל מ2015, קבוצת מנהיגות של הורים מאזור השרון, קבוצת מנהיגות הורים באזור המשולש הדרומי, וקבוצת מנהיגות הורים בדימונה.

הישגי הקבוצות-

1.השתתפות בפורומים עירוניים העוסקים בילדים בכלל ובילדים עם מוגבלות בפרט.

  1. סיוע בפיתוח שירותים ובהנגשת אירועים מקומיים.
  2. קידום תכניות להגברת המודעות וההכלה של ילדים עם מוגבלות ומשפחותיהם.
  3. הנגשת מידע ותמיכה בהורים ומשפחות.