קבוצת מנהיגות של אנשים עם מוגבלות בקהילה הלהטב”קית

לסביות, הומוסקסואלים, טרנסג’נדרים, ביסקסואליים וקוויר

קבוצת המנהיגות של אנשים עם מוגבלות בקהילה הגאה  היא קבוצה ייחודית. מטרתה לטפח, להוביל ולבנות ייצוג הולם של אנשים עם מוגבלויות בקהילה הלהטב”קית כדי להגביר את המודעות ולהיאבק נגד ההדרה, הבדידות והתלות שמהן סובלים א.נשים משתי הקהילות. קידום השתלבותם ומעורבותם של להטב”קים עם מוגבלות יועיל לשתי הקהילות ויחולל שינויים גם לטובת כלל החברה בישראל.

הרקע

בישראל חיים כ־1.5 מיליון אנשים עם מוגבלות (18% מהאוכלוסייה), ויותר ממחציתם בגיל העבודה

(18–64). אין מחקרים וסטטיסטיקות על חברי הקהילה הלהטב”קית החיה עם מוגבלות בארץ, אך על בסיס המחקרים שנעשו בארה”ב נראה כי גם בישראל שיעור האנשים עם מוגבלות בקהילה הלהטב”קית עולה על זה של שבכלל החברה – 30% מהגברים בקהילת הלהטב”קית הם אנשים עם מוגבלות – שיעור הנשים עם מוגבלות 36%  

אומנם בישראל פעילות ענפה של החברה הלהטב”קית ושל אוכלוסיית האנשים עם מוגבלות. המאבקים של שתי הקבוצות בזירה המשפטית, החברתית והמדינית השיגו הישגים מעולים. אך בקרב רוב הארגונים משתי הקהילות אין ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות מהקהילה הלטב”קית וקולה של קבוצה זו נעדר מן השיח. חוויית החיים של אנשים רבים עם מוגבלות מקרב הקהילה הגאה היא חוויה של הדרה, בדידות, ותלות. אנשים רבים עם מוגבלות מהקהילה מפנימים את אי ההכרה ביכולותיהם להביע את עצמם, להשתתף באופן פעיל בקידום השתלבותם של שתי הקהילות ולחולל שינויים הכרחיים בהן לטובת החברה בישראל.

הפרויקט

קבוצת מנהיגות של אנשים עם מוגבלות מהקהילה הלהטב”קית החלה את פעילותה באביב 2020, כחלק ממרכז המנהיגות. מתוך הקבוצה תצמח קבוצת מנהיגים מובילים עם מוגבלות בתוך הקהילה הלהטב”קית. מתוך הכרה בעוצמות וביכולות הגלומות בקולות הייחודיים ובחוויות החיים שלהם, אנשים עם מוגבלות מהווים חלק בלתי נפרד מהקהילה הלהטב”קית ומהחברה בישראל. מטרתם העיקרית של חברי הקבוצה תהיה להוביל לחברה  מכילה יותר וצודקת יותר. מסיימי התוכנית ישתלבו בארגונים ובפעילויות של שתי האוכלוסיות ויפעלו לקידום מערכתי של החברה בישראל באמצעות  פרויקטים שהם יזמו וייטמעו.

 

15 חברי הקבוצה – נשים וגברים עם מוגבלויות מגוונות, מכל הארץ, מכל הגילים ומרוב הזהויות הלהטב”קיות יהוו רשת לשיתוף פעולה, שיתוף מידע ותמיכה. למעלה מ־30 ארגונים, מתתי הקהילות תומכים בפעילות הקבוצה.

רשימת הארגונים: