שיתופי פעולה

עם התפתחותו של בית איזי שפירא מארגון מקומי, לארגון לאומי עם פוקוס בינלאומי, התרחבו הקשרים המקצועיים עם ארגונים ואנשי מקצוע מרחבי העולם. קשרים אלה מסייעים בהפצת ובהרחבת ידע, שיתוף בשיטות עבודה מומלצות, שיתופי פעולה שונים ומחקר משותף.

שיתופי פעולה אלה כללו ארגונים ואנשי מקצוע מאוסטרליה, אנגליה, ארה”ב, הולנד וקנדה.