הוועדה המקצועית הגלובאלית של בית איזי שפירא

בעשורים האחרונים חלה קפיצת מדרגה בפיתוח הידע בתחום המוגבלות – פרדיגמות ותפיסות השתנו, טכנולוגיה מתקדמת בקצב מואץ, האמנה בדבר זכויות אנשים עם מוגבלות (CRPD), חקיקה ועוד – לכל אלה ועוד ישנה השפעה רבה על התחום. שינויים אלה, המאפשרים אפשרויות חדשות, מביאים לצדם גם אתגרים ודילמות.

הועדה הגלובלית של בית איזי שפירא, בראשות פרופ’ מייקל שטיין, מתייחסת לאתגרים אלה, מעלה ידע ודילמות הקיימות גם בקרב ארגונים מעבר לים וממלאת תפקיד מרכזי בהרחבת הפעילות של בית איזי שפירא למתן פתרונות לצרכים אוניברסליים.

הועדה הגלובלית מסייעת לבית איזי שפירא לקדם את חזונה ופעילותה; להישאר בחזית הידע בתחום; להמשיך להיות חדשנית ויזמית; ולסייע בבניית שותפויות עם ארגונים בעלי סדר יום מקצועי משותף.

אני מודים לחברי הועדה:

Prof. Michael A. Stein, Chair

 Ms. Venus IlaganAdv. David LepofskyMr. Ari Neeman