שאלון למועמד/ת בקורס אימון

שאלון למועמד/ת בקורס אימון
שלום רב,
אנא מלא את כל הפרטים המבוקשים, סודיות מובטחת.

א. פרטים אישיים
שם משפחה:                 שם פרטי:
תאריך לידה:
מס’ תעודת זהות:
כתובת מגורים:
טלפון:
דוא”ל:                                                  

ב. מקום עבודה נוכחי
    שם הארגון:
כתובת הארגון:

מיקוד:
 טלפון:
תפקיד:                                               ממתי מחזיק/ה בתפקיד זה:                              

    תיאור התפקיד /העיסוק הנוכחי (סמכויות, תחומי אחריות, מיקום במדרג הארגוני וכו’):

בחלק הבא תתבקשי לציין פרטים על ניסיונך והשכלתך, אנא הצג אותה מהתקופה המאוחרת
ולאחר מכן התקופות שקדמו לה.

ג. תפקידים קודמים
שם הארגון, התפקיד, מס’ שנות עבודה,  שם הממונה

 

ד. השכלה פורמלית
יש לציין את מוסדות הלימוד וההשכלה וכן עלייך לצרף את העתק התעודה:
שנת סיום התואר/תעודה, תחום הלימודים, שם המוסד


ה. השתלמויות וקורסים
שנת הלימודים, סוג תעודה, מס’ שעות לימוד נושאי הלימוד


ז. ציין את נסיונך בעבודה עם אנשים בעלי צרכים מיוחדים

ח. מדוע נרשמת לקורס? מהן ציפיותיך ממנו ?