רקע:
עבודה בצוות אינה מושג חדש והיא מוגדרת מזה שנים רבות כאחד הכלים החשובים בעזרתם ארגון משיג את מטרותיו. הפעלה אפקטיבית של צוותים הינה אחד מכלי הניהול המרכזיים העומדים לרשותו של המנהל, כדי לסייע לו בניתוב וניווט המשימות הניצבות בפניו. למרות זאת, אנו מוצאים, לעיתים קרובות,  כי ארגונים רבים מתקשים בהפעלת הצוותים. במקביל הולך ומתרחב מעגל הארגונים המעניקים חשיבות רבה להכשרת הסגל הניהולי להתמודדות טובה יותר עם האתגר הצוותי. הארגון, כצוות, הוא יישות בעלת חזון, המציבה לעצמה מטרות ופועלת למימושן. עבודת הצוות מחייבת את חברי הארגון להתלכד לחשיבה ופעילות משותפים תוך חקירה ובדיקה של דרכים חדשות, ולמידה מעצם העשייה. במידה רבה חברי הצוות פועלים יחד כדי לשפר את ביצועיהם, לטפל בבעיות יום-יומיות וכדי לתכנן ולשלוט בעבודתם.
פיתוח ארגון צוותי הוא אתגר ניהולי הכרוך בפיתוח סביבה ארגונית התומכת בעבודת צוות. כדי שעבודת הצוות תהפוך לתפיסת עולם יש צורך להקנות למנהל  ידע ומיומנויות שיסיעו בידו בהתמודדות עם הסוגיות הרבות המתעוררות בתהליכי העבודה בצוות.

מטרות הקורס:
הקניית ידע, מושגי יסוד ותהליכים המתקיימים בעבודה הצוות (עמיתים ובעלי מקצוע).
הקניית מיומנויות של פיתוח גישה של עבודה צוותית וניהול הצוות .
הבהרת תפקידיו של המנהל בתהליכי העבודה של הצוות.
הקנייה של מיומנויות להעצמת עובדים וצוותים בארגון.

נושאי הקורס:
מיפוי המצב המאפיין את רוב חברי הקבוצה בנושא עבודה בצוות.

עבודת צוות מהי – יתרונות וקשיים אופייניים בעבודה בצוות –דגש על קשיים בפיתוח עבודת צוות בארגון ובהפעלת צוותים.
חשיבות ותרומת עבודת הצוות עבור לקוחות הארגון, עבור העובד ועבור הארגון.

סוגי צוותים – צוותי תאום, צוותי תכנון, צוות בינמקצועי – צוות אינטרדיספלינרי, צוות טרנסדיספלינרי

מאפיינים של צוותים שונים, מטרות שונות של הצוותים, בחינת התאמתם של הצוותים השונים למסגרות שונות.
ארגון צוותי – מודל, עקרונות יסוד, מקום הצוות בארגון.
תפקידו של המנהל בתהליך פיתוח הארגון הצוותי.

בניית חזון  – מה מאפיין חזון, כיצד בונים חזון, חשיבות החזון והמטרות הנגזרות ממנו לעבודת הארגון הצוותי.
החזון כבסיס להצבת מטרות הצוות ולבניית ה”יחד” הצוותי.
בניית ה”יחד” –האחדות הצוותית מהי וכיצד היא נבנית.

תפקידי המנהל בבניית החזון הצוותי ותחושת היחד.
הנעת עובדים –גישות וכלים.
תקשורת בצוות : תקשורת בין אישית , מבנים וסגנונות של תקשורת צוותית.
העצמת עובדים כבודדים והעצמת הצוות כצוות : מהי העצמה,
הצוות כארגון לומד.
תהליכי קבלת החלטות בצוות.
התמודדות עם לחץ ושחיקה.

מתכונת הקורס: 
ההשתלמות תופעל במגוון דרכי הוראה כגון : משחקי הדמייה ו/או תפקיד, צפייה בסרט וניתוח,
דיונים בקבוצות קטנות ובמליאה, תרגילים. ההתנסויות יקושרו לחומר תיאורטי מתאים במיני-הרצאות.

קהל יעד:
מנהלי מסגרות ןמנהלי צוותים שיקומיים טפוליים בקהילה כ –25 תלמידים בקבוצה.

לפרטים והרשמה:

רסיאלה דרור

טלפון  09-7701219   ,
פקס 09-7717139

דוא”ל  rasid@beitissie.org.il