קורסים במסלול הלימודים :

–          לימודי מכינה: קורס בסיסי אנטומיה,פיזיולוגיה / קורס ביסודות הוראת השחייה.

  • יינתנו פטורים על פי הצגת תעודות מתאימות.
  • לבעלי פטור בלימודי אנטומיה ופיזיולוגיה הלימודים הם בימי ה’ בלבד.

–          לימודי יסוד: התכונות הפיזיקליות של המים / עקרונות הטיפול במים / נוירולוגיה / אורטופדיה / מבוא לנכויות / פסיכולוגיה שיקומית / טיפול בבעיות לב ריאה / הטיפול בבריכה / ניהול סיכונים  /  טכניקות טיפול בסיסיות / הכרות עם שיטות הטיפול הייחודיות.

–          שיטות התמחות :

  • הליוויק (לתעודה בינלאומית)
  • ווטסו 1 (לתעודה בינלאומית)
  • ווטסו 2 (לתעודה בינלאומית)

תנאים לקבלת תעודה:

בסיום ובמהלך הלימודים יתקיים  מבחן עיוני ומעשי בכל המקצועות, בנוסף יש לעמוד בדרישות הסטאז’ ולהגיש עבודת גמר.

לעומדים בדרישות יוענקו התעודות הבאות :

  • מטפל בהידרותרפיה מטעם בית איזי שפירא.
  • מדריך הליוויק (תעודה בינלאומית מטעם ארגון ה IHA).
  • ווטסו 1 + 2 (תעודה בינלאומית מטעם ארגון ה WABA).