סוגיות בחינוך משלב לסייעות חינוכיות

מטרות הקורס:
א. להקנות למשתלמים ידע אודות ילדים עם צרכים מיוחדים בכלל וכן הכרות עם מגוון נכויות ותסמונות.
ב. להכיר למשתלמים תפיסות וגישות בשיקום אוכלוסיות מיוחדות
ג. לצייד את המשתלמים בכלים לעבודה עם פעוטות עם צרכים מיוחדים
ד. להבנות עם הסייעות את מהות תפקידן בין הצוות הבין-מקצועי במעון ומול משפחת הפעוטות.
ה. לאפשר יישום בשדה של החומר הנלמד ולסייע בבניית תכניות טיפוליות עבור הפעוטות
ו. לאפשר למידה הדדית מניסיונם של משתתפי הקורס

קהל היעד:
סייעות (סמך-מקצועיות) לפעוטות עם צרכים מיוחדים, המשולבים במעונות יום רגילים

או במשפחתונים בקהילה

היקף הקורס: 60 שעות, 15 מפגשים

המפגשים יתקיימו אחת לשבוע בשעות אחה”צ למשך 4 שעות.

תוכנית הקורס:
1. הכרות עם נושא הגיל הרך בכלל ועם ילדים עם צרכים מיוחדים בפרט
2. בניית תוכניות אישיות

3. מהות תפקיד הסייעת במעון-יום בקהילה

לפרטים והרשמה:

רסיאלה דרור

טלפון 09-7701219 ,
פקס 09-7717139

דוא”ל rasid@beitissie.org.il