העצמה וסנגור עצמי

מטרות התוכנית
– לאפשר לסטודנטים לפתח תובנות בכל הנוגע ליחסי תלות-עצמאות
– להנגיש עבורם מודלים תיאורטיים בהתאמה ליכולת הכלתם הקוגניטיבית
– לאפשר לסטודנטים לחוות למידה אקדמית מיוחדת
– לעודד את הסטודנטים לבחירה ולהגדרה עצמית, תוך התייחסות לתנאים סביבתיים
– להקנות לסטודנטים כלים למיקוד צרכים והגדרה של מענים אפשריים

תכני הקורס
ידע אודות נכויות ולקויות עמן המשתלמים מתמודדים, היכרות עם הגישה האקולוגית במדעי החברה, פרק בתחום של אדם וחברה, היבטים פסיכולוגיים – דימוי עצמי ודימוי גוף, העולם הרגשי על-פי הגישה הקוגניטיבית בפסיכולוגיה, תהליכים של קבלת החלטות. מיומנויות בינאישיות – תקשורת, התנהגות אסרטיבית, מיומנויות של משא ומתן, וניהול קונפליקטים. בניית אסטרטגיה לשינוי, טקטיקות ופרוצדורות המסייעות להשגת שינוי ונושאים אחרים.

מבנה הקורס

56 ש”א ב – 14 מפגשים בני ארבע ש”א האחד.

המפגשים ייתקימו במכון טראמפ שבבית איזי שפירא, במתכונת פרונטאלית ובסדנאות.

לפרטים והרשמה: רסיאלה דרור
טלפון: 09-7701219
פקס: 09-7701608
דוא”ל rasid@beitissie.org.il