הכשרת רכזים לקהילה נגישה

רקע:
פרוייקט “קהילה נגישה” מתקיים, בישובים שונים ברחבי הארץ, במטרה לקדם שיוויון בהזדמנויות לפעילות חברתית ולפיתוח שירותי פנאי ותרבות לתושבים עם נכויות, התאמה והנגשה מבנית ותכנית של מגוון השירותים הניתנים ביישוב, שילוב והכלה של אנשים עם מוגבלויות בחיי היום יום של הקהילה. כל זאת בהתבסס על עקרונות של איגום משאבים, פיתוח רשתות תמיכה, בניית שותפויות קהילתיות ופיתוח מנהיגות.

מטרות הקורס:
תוכנית ההכשרה של רכזי פרוייקט קהילה נגישה פותחה במטרה לאפשר לרכזים להעמיק את הידע המקצועי שלהם בתחום הנכויות, ולהקנות מיומנויות עבודה הנדרשות לרכזים במסגרת עבודתם.
אנו מציעים לראות את ההכשרה גם כהזדמנות ליצור קבוצת למידה שתאפשר למשתתפים לקיים שיח ולדון בתכנים, התנסויות, דילמות והתלבטויות עמם הם מתמודדים בתהליכי העבודה היום-יומית שלהם בשדה. קבוצת למידה כזו תחזק את האינטראקציה בין הרכזים, תסייע לרכזים לחדד את הבנותיהם ולחלוק האחד עם השני את הניסיון שצברו ותאפשר תהליכים של הפרייה הדדית. אין לנו ספק כי שותפות כזו תעלה את רמת ההתעניינות ותאפשר לקבוצה גם להפוך למקור של כוח מקצועי עבור כל אחד מחבריה.

רכז אקדמי:
שוש קמינסקי – M.A במינהל שירותי רווחה.

נושאי הקורס:
מבוא לנכויות, התמודדות וקיום של אנשים עם נכויות התפתחותיות.
משפחה קהילה ונכות – גישה אקולוגית, עולם החוויות של האדם הנכה.
סוגיות בקהילה נגישה, זכויות אדם, עקרונות של שילוב ונורמליזציה עם נכויות.
סוגיות בקהילה נגישה, חוק שוויון הזדמנויות לאנשים עם מוגבלות.
סינגור קהילתי עצמי, נגישות מהי?, היבטים ישומיים של נגישות.
עזרים טכנולוגיים בשירות אנשים עם נכויות – תקשורת תומכת וחלופית.
שותפויות – שותפות בקהילה, בנייה של פרוייקט, לובי חברתי ויצירה של קואליציות חברתיות.

תהליכים של העצמה.

לפרטים והרשמה:

רסיאלה דרור

טלפון 09-7701219 ,
פקס 09-7717139

דוא”ל rasid@beitissie.org.il