הכשרות למדריכי תנועות נוער

רקע:
תנועות הנוער הולכות ומרחיבות את פעולתן לכלל הילדים, ומאפשרות מודלים שונים של שילוב ילדים עם צרכים מיוחדים בפעילותן. על מנת לקיים שילוב מוצלח יש צורך לקיים הכשרות מותאמות למדריכים העוסקות בבדיקת עמדות, הכרת הנכויות השונות ולמידת עקרונות עבודה בסיסיים.

מטרות הקורס:
א. להקנות ידע למדריכים אודות הנכויות השונות, מושגי יסוד בתחום הטיפול בילדים עם נכויות התפתחותיות

ומאפיינים ייחודיים לתסמונות שונות.
ב. להכיר למדריכים תפיסות עדכניות בשיקום אוכלוסיות מיוחדות.
ג. לחזק מיומנויות ועקרונות בסיסיים לעבודה עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים.
ד. לאפשר הידברות ולמידה הדדית של משתתפי הקורס.

בין המרצים:
דר’ בני הוזמי – מנהל מכון טראמפ
גב’ הילה שבורון – עו”ס, מכון טראמפ
גב’ עדנה קרני – רכזת תחום שילוב, בית איזי שפירא

נושאי הקורס:
מבוא לנכויות, עמדות עקרונות נורמליזציה ושילוב, עקרונות עבודה עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים, משפחה ונכות, תחושה וחוויה, פעילות פנאי לילדים בעלי צרכים מיוחדים.

קהל יעד: מדריכים ורכזים של תנועות נוער משלבות

מבנה הקורס: בהתאם לתכנית ההכשרה של תנועת הנוער- קורס קיץ מרוכז או ימי השתלמות בודדים.

לפרטים והרשמה:

רסיאלה דרור

טלפון 09-7701219 ,
פקס 09-7717139

דוא”ל rasid@beitissie.org.il