תקשורת תומכת וחליפית

 

מטרות הקורס:

להקנות למטפלים כלים לתקשורת עם חניכים שאינם מתקשרים שפתית.

לחשוף את המשתלמים מושגי יסוד בתקשורת.

לפתח בקרב המשתלמים תפיסה ערכית הרואה בהבעה בסיס לאיכות חיים ולהגדרה עצמית.

אוכלוסיית יעד:הורים, מטפלים ואנשי מקצוע העובדים עם אנשים עם צרכים מיוחדים.

מס’ משתלמים: 22.

מרכזת הקורס: גב’ אסטל סלבין

מבנה הקורס: 60 שעות שתועברנה ב-12 מפגשים שבועיים 5 בני ש”א האחד.

תכני הקורס:
תקשורת מהי?
היכרות עם סוגי ליקויים המעוררים את הצורך בהסתייעות בתקשורת תומכת וחלופית
אסרטיביות, בחירה והגדרה עצמית – תקשורת והתנהגות
השימוש בשפת סימנים וג’סטות, בניית לוחות תקשורת (PCS & Bliss), הפקת קולות, טכנולוגיה מסייעת (פלטים קוליים לסוגיהם)
יישום ערוצי התקשורת הנילמדים בחיי היומיום ובניית תוכניות אישיות לתקשורת.

לפרטים והרשמה: רסיאלה דרור
טלפון: 09-7701219
פקס: 09-7701608
דוא”ל rasid@beitissie.org.il