פעילות פנאי לאנשים עם צרכים מיוחדים

 

אוכלוסיית היעד:

עובדים (מנהלים ומדריכים טיפוליים) במסגרות קהילתיות (מע”שים, מעונות יום ודיור קהילתי) לטיפול

באנשים עם צרכים מיוחדים.

נושא ההשתלמות: פעילות פנאי טיפולית שיקומית לאנשים עם צרכים מיוחדים.

מטרות ההשתלמות:

להקנות כלים, פרטניים וקבוצתיים, לפיתוח פעילות פנאי ותחביבים בקרב אנשים עם צרכים מיוחדים.

להדגים ולהעריך מגוון אמצעים ליצירת פעילות פנאי.

להקנות ידע וכלים לפיתוח וקידום שאיפות של אנשים עם צרכים מיוחדים.

תכנים מרכזיים:

תקשורת ותקשורת חלופית עם אנשים עם צרכים מיוחדים.

שילוב ושימוש בתכנים ובכלים מתחומים כגון: אומנויות פלסטיות, מוסיקה, ספרות וכתיבה, טיולים

ופעילויות מחוץ לכותלי המסגרת הקהילתית.


היקף השתלמות:

40 שעות הוראה, ב – 8 פגישות.

לפרטים והרשמה: רסיאלה דרור
טלפון: 09-7701219
פקס: 09-7701608
דוא”ל rasid@beitissie.org.il