עיצוב סביבה ביתית להורים

 

מטרות הקורס:
הקניית ידע תיאורטי ומעשי בעיצוב הסביבה בכלל והסביבה הביתית בפרט: עם התייחסות לתחושה, תנועה, תקשורת והיבטים חברתיים רגשיים.
מתן כלים להתאמת הסביבה הביתית של ילד עם קשיים התפתחותיים.
היכרות חוויתית עם המאפיינים הייחודיים של הסנוזלן ותרומתם להתפתחות הילד ולקשר הורה-ילד

נושאי הלימוד: עקרונות בהתאמת הסביבה, ההורה המאפשר, עיבוד חושי

קהל היעד: הורים לילדים עם צרכים מיוחדים. מינימום 10 משתתפים, מקסימום 12 משתתפים.

מתכונת הלימודים: 36 שעות על פני 10 מפגשים.

הקורס יתקיים במתכונת סדנא
ויכלול ניתוחי מקרה והתנסות אישית בסנוזלן.

מקום: בית איזי שפירא

לפרטים והרשמה:

רסיאלה דרור

טלפון 09-7701219 ,
פקס 09-7717139

דוא”ל rasid@beitissie.org.il