כנסים בינלאומיים

*  הכנס הבינלאומי הראשון של בית איזי שפירא בנושא נכויות התפתחותיות – ייחודיות, עצמאות  והכללה
(יו”ר: פרופ’ חנן קוסטאף, דר’ לארי טאפט) – 1994

*   הכנס הבינלאומי השני של בית איזי שפירא בנושא: נכויות התפתחותיות בקהילה- מדיניות,
(יו”ר: דר’ תום גומפל, דר’ פסח גיטלמן, דר’ לארי טאפט) – 1998

*   הכנס הבינלאומי השלישי של בית איזי שפירא בנושא: מדיניות, יישום ומחקר – אתגרים ואפשרויות
(יו”ר: דר’ שונית רייטר, דר’ דנה רוט, דר’ לארי טאפט) –  2002

*   הכנס הבינלאומי הרביעי של בית איזי שפירא בנושא: שותפויות במבט לעתיד
(יו”ר: פרופ’ אריק רימרמן, דר’ בנימין הוזמי, פרופ’ הרברט כהן) – 2006

* הכנס הבינלאומי החמישי של בית איזי שפירא בנושא:  לומדים מהאתמול מעצבים את המחר
(יו”ר: דר’ בנימין הוזמי, דר’ דנה רוט) – 2011

*יולי 2015 – יתקיים הכנס הבינלאומי ה- 6