קורסים משולבים – Academic friending

בקורסים אלה לומדים הסטודנטים באוניברסיטה המשולבת בכיתות של סטודנטים הלומדים במסלולים לתואר. ההשתתפות בקורסי בחירה אלה מזמנת לסטודנטים טעימה אקדמית מקורסים המוכרים לתואר ועל חלק מהם ניתן לצבור קרדיט אקדמי.

בשנה”ל תשפ”ב יועברו הקורסים הבאים:

 מבוא לטיפול וסיוע בעזרת בעלי חיים, הקריה אקדמית אונו, קרית-אונו

פעילות מסייעת בעזרת בעלי חיים הינה בעלת אופי טיפולי, חווייתי, חינוכי  וערכי, אשר מטרתה לשפר את איכות חייו של האדם. קורס זה מיועד לבוגרים המעוניינים לחוות טעימה מתחום זה ולהרחיב את  הידע המקצועי אודות אנשים, בעלי חיים והחיבור האפשרי ביניהם.

מבנה הקורס – קורס סמסטריאלי בהיקף של 24 שעות אקדמיות המועברות בסמסטר א’,  ב-12 מפגשים בני 2 ש”א האחד. הקורס יתקיים בקריה האקדמית אונו וב-ZOOM ,  בימי  שני ובשעות 16:30-18:00.

מועד הקורס – הקורס יפתח ב-18 באוקטובר 2021.

תעודה –  בוגרי הקורס אשר ישתתפו במפגשים ויעמדו בכל הדרישות, יהיו זכאים לתעודה מטעם הקריה האקדמית אונו ומטעם האוניברסיטה המשולבת שבמכון ללימודי המשך ע”ש טראמפ, בית איזי שפירא  המאשרת כי סיימו הקורס, בציון היקף שעות הלימוד.

להרשמה ולתיאום ראיון

נא לפנות לגב’ שרה און, רכזת האוניברסיטה המשולבת בטלפון: 054-5737753 או באמצעות דוא”ל:  sara@beitissie.org.il

מבוא לשפת סימנים, הקריה האקדמית אונו, קרית-אונו

פעילות מסייעת בעזרת בעלי חיים הינה בעלת אופי טיפולי, חווייתי, חינוכי  וערכי, אשר מטרתה לשפר את איכות חייו של האדם. קורס זה מיועד לבוגרים המעוניינים לחוות טעימה מתחום זה ולהרחיב את  הידע המקצועי אודות אנשים, בעלי חיים והחיבור האפשרי ביניהם.

מבנה הקורס – קורס סמסטריאלי בהיקף של 24 שעות אקדמיות המועברות ב-12 מפגשים בני 2 ש”א האחד. הקורס יתקיים בקריה האקדמית אונו וב-ZOOM ,  בימי  שני ובשעות 16:00-17:30.

מועד הקורס – הקורס יפתח ב-24 בפברואר 2022.

תעודה –  בוגרי הקורס אשר ישתתפו במפגשים ויעמדו בכל הדרישות, יהיו זכאים לתעודה מטעם הקריה האקדמית אונו ומטעם האוניברסיטה המשולבת שבמכון ללימודי המשך ע”ש טראמפ, בית איזי שפירא  המאשרת כי סיימו הקורס, בציון היקף שעות הלימוד.

להרשמה ולתיאום ראיון

נא לפנות לגב’ שרה און, רכזת האוניברסיטה המשולבת בטלפון: 054-5737753 או באמצעות דוא”ל:  sara@beitissie.org.il

מוח ולמידה, אוניברסיטת תל-אביב

מטרת הקורס הינה להקנות לסטודנטים ידע אודות המח ותפקודו, לחדד את הבנת הקשר שבין  המוח ויכולות למידה ולזמן להם הזדמנות ללמידה חווייתית המשלבת ידע והתנסויות מפתיעות.

מבנה הקורס – קורס סמסטריאלי בהיקף של 24 שעות אקדמיות המועברות ב-12 מפגשים בני 2 ש”א האחד. הקורס יתקיים באוניברסיטת תל-אביב,  בימי  שלישי ובשעות 16:00-17:30.

מועד הקורס – הקורס יפתח ב-23 בפברואר 2022.

תעודה –  בוגרי הקורס אשר ישתתפו במפגשים ויעמדו בכל הדרישות, יהיו זכאים לתעודה מטעם החוג לריפוי בעיסוק שבאוניברסיטת תל-אביב  ומטעם האוניברסיטה המשולבת שבמכון ללימודי המשך ע”ש טראמפ, בית איזי שפירא  המאשרת כי סיימו הקורס, בציון היקף שעות הלימוד.

להרשמה ולתיאום ראיון

נא לפנות לגב’ שרה און, רכזת האוניברסיטה המשולבת בטלפון: 054-5737753 או באמצעות דוא”ל:  sara@beitissie.org.il