האומנות לחיות

אנשים עם לקויות למידה ו/או הסתגלות ואינטליגנציה הקרובה לנורמה חיים במציאות קיומית לא קלה. כפסע בינם לבין התערות באוכלוסייה הרגילה אך יחד עם זאת הם מודרים (excluded) ממסגרות לימודיות, חברתיות ולעתים גם תעסוקתיות רבות.

מטרת הקורס:

1. מתן שוויון הזדמנויות לאנשים עם צרכים מיוחדים להשכלה גבוהה במסגרת אקדמית.

2. הקניית מיומנויות תפקודיות בכיוון של העצמה אישית.

3. פיתוח מיקוד שליטה פנימי בקרב הסטודנטים

4. לאפשר התערות של קבוצת הסטודנטים המיוחדת בקרב כלל הסטודנטים בקמפוס.

אוכלוסיית היעד: מועמדים עם לקויות למידה, הסתגלות ותפקוד ואינטליגנציה הקרובה לנורמה.

תנאי קבלה:

  1. יכולת קריאה וכתיבה בעברית.

2. הצגת תעודות מבתיה”ס בהם למד המועמד.

3. עצמאות תפקודית (ללא צורך בהשגחה).

4. ראיון אישי.

מס’ משתתפים:  לפחות 15 תלמידים ולא יותר מ-20.

מבנה הקורס:

240 שעות אקדמיות המועברות ב-60 מפגשים בני 4 ש”א האחד. הלימודים הינם דו- שנתיים.  המפגש הראשון  מתקיים במכון טראמפ שבבית איזי שפירא, רעננה ויתר המפגשים מועברים  בקמפוס בר-אילן, במסגרת היחידה ללימודי המשך בביה”ס לחינוך.

המפגשים מועברים במתכונת הרצאות וסדנאות ונושאים אופי של קבוצה לומדת. בכל מפגש קיימת התייחסות לנושא הנלמד באמצעות הקדמה עיונית, התחברות  לחוויה האישית של התלמיד ומתן כלים להתמודדות תפקודית. ראיונות המיון  מאפשרים למרצה הכרות מוקדמת עם התלמיד קשייו וצרכיו, דבר המאפשר  התייחסות יזומה לסוגיות קיומיות של הסטודנטים במהלך המפגשים.

תכנים מרכזיים: מבוא ללקויות שונות, עמדות סטריאוטיפים ודעות קדומות , לקות למידה ומשפחה, דימוי עצמי ודימוי גוף, תקשורת ואסרטיביות, ניהול קונפליקטים, עולם הרגשות, גישות שונות בפסיכולוגיה, קשרים של שיתוף ונושאים רבים נוספים.

מועד הקורס: המחזור התשע-עשר לקורס עתיד להיפתח בשנה”ל התשע”ט (נובמבר 2018).

תעודה: בוגרי הקורס אשר ישתתפו במפגשים ויעמדו בכל הדרישות, יהיו זכאים לתעודה מטעם ביה”ס לחינוך באוניברסיטת בר-אילן והמכון ללימודי המשך ע”ש טראמפ המאשרת כי בגרו את הקורס בציון היקף שעות הלימוד.

להרשמה ותיאום ראיון עם מרכז הקורס, נא לפנות לגב’ רסיאלה דרור

טל:  09-7701219                          rasid@beitissie.org.il