אנשים עם לקויות למידה ו/או בעיות הסתגלות, ובעלי אינטליגנציה הקרובה לנורמה, חיים במציאות קיומית לא קלה. למראית עין, נראה כי הם משתלבים בקרב האוכלוסייה הרגילה, אך יחד עם זאת הם מודרים ממסגרות לימודיות, חברתיות ולעתים גם תעסוקתיות רבות. בית איזי שפירא, שם לעצמו למטרה לאפשר שילוב מעשי של אנשים עם צרכים מיוחדים בתחומי ההשכלה הגבוהה והתעסוקה.

המכון הבינלאומי ללימודי המשך בנכויות על-שם טראמפ, שהנו החטיבה האקדמית של בית איזי שפירא פיתח בשיתוף היחידה לפיתוח מקצועי באוניברסיטת בר אילן, קורס אקדמי מותאם ייחודי – “האומנות לחיות – מבוא לפסיכולוגיה מעשית“, הקורס מכוון להעצמה אישית של סטודנטים עם לקויות למידה מורכבות. תוכנית הלימודים מכוונת לפיתוח מודעות עצמית והתוויית מטרות אישיות ריאליות לחיים.

דרכי ההוראה מותאמות ליכולת של הסטודנטים. התוכנית מאפשרת שוויון הזדמנויות להשכלה גבוהה במסגרת אקדמית  לאנשים עם לקויות למידה מורכבות ותורמת להעצמה אישית של הסטודנטים המיוחדים.

הם מתערים בקרב כלל הסטודנטים, ומגשימים חלום שהיה בעבר בלתי אפשרי – ללמוד באוניברסיטה כמו כולם.

תוכנית הלימודים היא במתכונת מיוחדת של הרצאות וסדנאות בקבוצה לומדת. מודלים תיאורטיים שונים בפסיכולוגיה נלמדים ככלי לקידום איכות החיים ולפיתוח תובנות אישיות לגבי חיי היומיום וסביבתם של הסטודנטים. בנוסף ללימודים האקדמיים המונגשים, הסטודנטים משתתפים בקבוצת מחקר במסגרת סמינריון מחקרי.

מחקר הערכה בדק את התוכנית במשך שלוש שנים ובו דווחה שביעות רצון רבה של הסטודנטים.

לאור הצלחת התוכנית, היא הורחבה למסגרות אקדמיות שונות עבור מיגוון אוכלוסיות מיוחדות ברחבי הארץ. התוכנית מוצגת בכנסים מקצועיים בינלאומיים בארץ ובעולם.