רשימת מחקרים שפורסמו בעברית

רשימת פרסומים באנגלית

מחקרים ופרויקטים פעילים ובתכנון:

• השפעת תכנית מנהיגות נוער (תכנית חן) על נוער מהחברה הערבית.

השפעת מנהיגות נוער (תכנית חן) על נוער (קידום נוער).

• עצמאות ותלות– מחקר פעולה משתף – קבוצה מדעית חוקרת 2.

השפעת פעילות אתגרית על אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית בינונית וקשה ועל תפיסת הצוות את מסוגלותם של המשתתפים, בשיתוף עם עמותת “אתגרים”.

סטיגמה הורית בקרב הורים לילדים עם מוגבלות בחברה הערבית בשיתוף עם ביה”ס לעבודה סוציאלית, אונ’ העברית.

עמדות ותפיסות בקרב ילדי גן כלפי ילדים עם מוגבלות וכן בדיקת  עמדות כלפי שילוב בקרב הגננות.

שינוי עמדות והשפעת תכנית בקרב ילדי גן ובתי ספר ברחבי הארץ אשר ישתלבו בפארקים נגישים, בשיתוף עם הביטוח הלאומי ורשויות מקומיות.

בטיחות מטפלים בילדים עם מוגבלויות בשיתוף עם אוניברסיטת ת”א.

איכות חיי משפחות להן פעוט עם מוגבלות או עיכוב התפתחותי מאזור הצפון בשיתוף עם מכונים להתפתחות הילד-מחקר גם רב תרבותי, משפחות יהודיות, ערביות (מוסלמיות, נוצריות), דרוזיות וצ’רקסיות.

• שילוב פעוטות בקהילה.

• הערכת נגישות המבנה של בית איזי שפירא.

הערכת מודל התערבות בגיל הרך במרכז למשפחה בחברה הערבית (קלנסוואה).

הערכת תפיסת ההורים את השימוש של ילדם עם המוגבלות עם מחשבי טאבלט (Tablet).