המסגרת הטיפולית מורכבת מצוות רב מקצועי מומחה הכולל פסיכיאטר, פסיכולוג, קלינאית תקשורת, מרפאה בעיסוק ועובדת

סוציאלית. הצוות פועל במטרה לשפר את מצבו של המטופל תוך מתן מענה לצרכיו הנפשיים- התנהגותיים הייחודיים.

הצוות: